Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Podani predlog ni dovolj konkretiziran, da bi se lahko določile vse potrebne aktivnosti in preverila ocena vrednosti projekta, prav tako niso pridobljena soglasja lastnikov zemljišč niti ni projekt umeščen v eno območje ampak v dve (KS Senica in KS Sora). Iz tega razloga je predlog izločen iz glasovanja.


Sprehajalna pot ob Sori

Nataša Nataša  –  05. 05. 2021  –  KS Senica

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Potke so ampak ne urejene

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

V teh časih se je pokazalo, kako pomembne so sprehajalne poti ob vodi. Ki pa bi bile še bolj prijetne če bi se lepo označile uredile.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Označili pot, namestili koše, da ne ležijo smeti po tleh, izobraževalne table, kako se obnašamo in kakšne živali lahko vidimo, namestiti kakšne klopce,..

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Poti na levi in desni strani Sore

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

/

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

/


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov