Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Za izvedbo podanega predloga predlagatelj kljub pozivu ni predložil soglasja lastnikov zemljišč, zato je projekt izločen iz glasovanja.


Gozdna učna pot Preska

Martin Kikelj Bedenčič Martin Kikelj Bedenčič  –  06. 05. 2021  –  Preska
134.jpg
134.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

 

Poti v gozdu nad Presko so odlične za popoldanski rekreacijski sprehod, lahko pa služijo tudi kot iztočnica za pohod v Polhograjsko hribovje. Bilo bi zelo priročno, da bi se sprehajalci ob poti kaj naučili ali si prebrali kakšno zanimivost na interaktivni tabli.

Učna pot bi bila dobra dejavnost tudi za osnovno šolo Preska, saj bi jo lahko vključili v program podaljšanega bivanja, pouka športa, spoznavanja okolja in naravoslovja. V svoj program bi jo lahko vključili še medvoški taborniki in skavti, ki so v zadnjih letih svojo dejavnost v veliki meri preselili v Presko.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

 

Predlagamo, da se postavi interaktivne table, ki bi se navezovale na bližnjo okolico njihovih lokacij in lokalni ekosistem. Table bi bile prilagojene tudi za mlajše, tako da iz njih ne bi le brali informacij, temveč bi bila vključena tudi kakšna kratka naloga ali pa bi kaj potipali, primerjali ali merili oziroma bi bilo predstavljeno z naravnimi rekviziti. Interaktivni element bi bila lahko tudi gozdna hiška, mostiček ali pa kakšna ovira, ki bi otrokom predstavljala spretnostni izziv in jih tako motivirala za nadaljevanje poti. Celotno pot bi lahko povezovala zgodba ali pravljica, ponazorjena na tablah, v naravi, figurah ... Sem in tja bi se ob poti lahko pojavila tudi kakšna klopca ali pa čebelnjak za divje čebele. V končni fazi je cilj, da to ne bi bila neka monotona učna pot, ki bi se sčasoma zarasla, ampak pestra in zabavna pot do novih znanj in izkušenj.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 

Da se začrta pot (na podlagi obstoječih poti oziroma se le-te dogradi), postavi table in druge interaktivne elemente na poti. Projekt bi bil lahko povezan tudi s tistim, ki ga je predlagala Kaja za gozdno učno pot okoli Medvod.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

 

Projekt bi se izvajal v okolici Čerena in na gozdnatem delu Bonovca oz. v okolici parcel 339, 343/1, 334/1, 335, 336, 331/9, 329/1, 325. Zaenkrat še nimamo soglasij lastnikov.

Naš predlog je, da bi se pot začela ob taborniški hiški pod Čerenom.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

/

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

/


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov