Ta projekt ni bil izglasovan.

Javna razsvetljava

anhaf anhaf  –  02. 05. 2021  –  KS Senica

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Vzpostavitev stanja kot je bilo pred izgradnjo kanalizacije

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ponovna montaža javne razsvetljave 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev droga in montaža luči

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Ladja 1k do železniške proge

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

01.05.21 do 31.12.21

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.


Vrednost projekta: 8000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
 • anhaf

  Ob izgradnji kanalizacije so bile položene cevi za javno razsvetljavo, lepo bi bilo če se položi kabel v cevi in postavi kandelabre za Jr.

  1  | 
  1
  0
  Ni odgovorov
Nima definiranih mejnikov