Projektov ni več mogoče oddajati. Zdaj so v fazi pregleda.

Pregled projektov

Komisija za participativni proračun, ki jo je imenoval župan, bo pregledala vse prejete predloge.

Komisija preverja, ali so predlagani projekti v pristojnosti Občine Medvode, se nanašajo na območje občine, so izvedljivi v predvidenem proračunskem obdobju, v skladu z zakonodajo in urbanističnimi akti, pa tudi, ali so že vključeni v obstoječi načrt investicij. Če predlog ne ustreza vnaprej določenim kriterijem, bo izločen. Komisija bo vse predloge tudi ovrednotila. Projekti, katerih izvedba ne dosega 3.000 EUR ali presega 20.000 EUR z DDV-jem, ne bodo uvrščeni na glasovanje.

Oddani predlogi (160)

Nova preplastitev ceste Studenčice - Tehovec

10. 05. 2021  •  Polhograjci 1

Ker je cesta pomembna tako za prebivalce vasi Tehovec, dnevne migrante, športne...

Obnovitev Športnega parka v Sori

10. 05. 2021  •  KS Sora

Športni park v Sori je bil pred dvema desetletjema zgrajen v organizaciji takratnega...

Nova preplastitev ceste pri "Mamovskem znamenju"

10. 05. 2021  •  Polhograjci 1

Primerna infrastruktura (električna energija, voda in cesta) v Polhograjskih dolomitih...

Streetworkout - calisthenics park

07. 05. 2021  •  Preska

V Preski pogrešamo prostor za druženje in telesno vadbo. V sodobnem svetu so že nekaj...

Betonska miza za namizni tenis oz. pingpong

07. 05. 2021  •  KS Medvode - center

Šport in druženje brezdvomno vplivata na dobro počutje ljudi. Menim, da moramo kot...

Postavitev informacijskih tabel in izdelava 3D...

07. 05. 2021  •  KS Smlednik

Grad Smlednik predstavlja ključen spomenik dediščine srednjega veka v naših krajih in...

Mokrišče Zbilje

07. 05. 2021  •  KS Zbilje

Ob Zbiljskem jezeru je ob sanaciji pred 25 leti nastalo novo mokrišče, ki pa se je...

Igrišče med Dragočajno in Mošami

07. 05. 2021  •  KS Smlednik

V vaseh Moše in Dragočajna ni lokacij, kjer bi lahko postavili igrišče za otroke. TD...

Turistična učna "tabla" na sotočju

07. 05. 2021  •  KS Medvode - center

Medvode ležijo na sotočju dveh rek in lokacija kjer se stekata Sora in Sava je...

Asfaltiranje ceste na Planini

07. 05. 2021  •  Polhograjci 2

Po vsakem dežju odnese del ceste (pesek), ob tem nastajajo jame in večja količina vode...

ureditev spominskega obeležja v Studenčicah

07. 05. 2021  •  Polhograjci 2

Spominsko obeležje v spomin na kurirsko postajo med II. sv. vojno je že nekaj let...

Ureditev vaškega trga – središča za vse generacije

07. 05. 2021  •  KS Medvode - center

V naselju Zbiljski gaj, po skoraj 20 letih, še vedno čakamo na ureditev vaškega trga,...

ureditev okolice Ekološkega otoka Studenčice

07. 05. 2021  •  Polhograjci 2

Ekološki otok pri "Knavsovi smreki" leži tako na samem vhodu v vas Studenčice kot tudi...

Medgeneracijsko povezovanje

07. 05. 2021  •  Polhograjci 2

Predlog je nastal iz preproste kmečke ideje kako med seboj povezati večino starejše...

Ureditev poti in okolice križa pri krožišču

07. 05. 2021  •  KS Zbilje

Križ pri krožišču (nasproti Spar trgovine) je bil pred dvema letoma popolnoma obnovljen...

Vodni športi na Zbiljskem jezeru

07. 05. 2021  •  KS Medvode - center

Moje ime je Srečko Prijatelj in stanujem v naselju Zbiljski gaj. Pri preselitvi v...

Postavitev nadsreška na avtobusnih postajališčih

07. 05. 2021  •  KS Zbilje

Vse avtobusna postajališča v Zbiljah so trenutno brez nadstreškov, kar sigurno vpliva...

Ureditev in osvetlitev table z zemljevidom ter...

07. 05. 2021  •  KS Zbilje

Obstoječa tabla z zemljevidom je v izredno slabem stanju in potrebna čimprejše...

Park spomina in življenja

07. 05. 2021  •  KS Pirniče

Da bi osmislili in vsebinsko ter funkcionalno nadgradili prostor okoli spomenika NOB,...

Ureditev vaškega jedra ob Domu krajanov v Hrašah

07. 05. 2021  •  KS Smlednik

Veseli smo, da je urejeno lastništvo Doma krajanov Hraše, ki smo ga izgubili z...

Prehod za pešce z grbino pri samostanu

07. 05. 2021  •  KS Sora

Prehod za pešce pri samostanu je potreben, saj tam veliko družin/otrok/starostnikov...

Postavitev abakusa na otroškem igrišču OŠ...

07. 05. 2021  •  KS Smlednik

Izziv: razvijati desno polovico možganov ( uporaba Brainobrain metode), seznaniti...

Informativna tabla Golo Brdo

07. 05. 2021  •  KS Seničica – Golo Brdo

Golo Brdo je zelo razvejano naselje na obrobju občine Medvode. Kljub odmaknjenosti pa...

podhod Barletova

07. 05. 2021  •  Preska

Ker je projekt izpadel iz dosedanjih predlogov in bil neuspešen na kandidaturi za...

Obnova igrišča na Medvoški cesti ob vrtcu...

07. 05. 2021  •  KS Medvode - center

Igrišče na Medvoški cesti je zelo lepo, a žal precej zastarelo. Potrebna bi bila...

Nadgradnja panoramskih kamer na Donitovem dimniku

07. 05. 2021  •  KS Medvode - center

Pred leti sta bili na Donitov dimnik montirani dve panoramski kameri. Ena s pogledom na...

Javni WC

07. 05. 2021  •  KS Medvode - center

Omogočiti potnikom "storitve" wc na začetni - končni postaji. Postavitev še dveh (2)...

Javna razsvetljava v Hrašah

07. 05. 2021  •  KS Smlednik

To je sprehajalna pot za vaščane in okoliških vasi, ki vodi do hraškega bajerja. Tu je...

Ureditev dodatnih parkirišč ob blokih na...

07. 05. 2021  •  KS Medvode - center

Problem parkiranja na Klanski 1,3,5,7,9 je zelo pereč. Pogosto se parkira na zelenici...

Cestno ogledalo

07. 05. 2021  •  Polhograjci 2

Cestno ogledalo bo izboljšalo prometno varnost pri vključevanju na glavno cesto s smeri...

Program: Pirniče – pozdravimo se! (v...

07. 05. 2021  •  KS Pirniče

V »corona« časih se žal tudi naša občina sooča s porastom števila oseb v psihosocialni...

Usmerjevalne table v Žlebeh

07. 05. 2021  •  Polhograjci 2

Žlebe so zelo razpršena vas, ki je prepredena z veliko cestami. Kdor se v vasi znajde...

Sanacija ceste na Branovo

07. 05. 2021  •  Polhograjci 2

Stalno popravljanje makadamske ceste, ki bi bila brez vaščanov hudournik Asfaltiranje...

Reševanje problema vodooskrbe na Belu /...

07. 05. 2021  •  Polhograjci 1

Vodooskrba na Belu je že dlje časa problematična. Ob deževju se polnjenje vodohreamov...

Ureditev ekološkega otoka na Belem

07. 05. 2021  •  Polhograjci 1

Na Belem sta dva ekološka otoka (na Ojstricaj in pri obračališču). Pred leti so krajani...

GOZDNI PROSTOR ZA DRUŽENJE IN IGRO


06. 05. 2021  •  KS Sora

"Poglej globoko v naravo in vse boš razumel bolje," je rekel Albert Einstein. Tudi v...

Razširitev cestnega odseka

06. 05. 2021  •  KS Sora

Cesta proti zgornjem Rakovniku je včasih zelo obremenjena, avtomobili ali tovornjaki pa...

Ureditev varnega avtobusnega postajališča v...

06. 05. 2021  •  KS Sora

V Rakovniku, v smeri Sore, žal ni urejenega varnega izstopa iz avtobusa na...

Zmanjšanje hitrosti na cesti 413 med tablo...

06. 05. 2021  •  KS Smlednik

Cesta je zelo prometna in vozniki ne upoštevajo omejitev hitrosti, pogosto so med njimi...

Asfaltiranje parkirišča pri Domu krajanov Pirniče

06. 05. 2021  •  KS Pirniče

Parkirišče za Domom krajanov Pirniče že od nekdaj čaka na asfaltiranje. Vsak dan na...

Gozdno učna pot na Golem Brdu

06. 05. 2021  •  KS Seničica – Golo Brdo

Sprehajalne in planinske poti v gozdovih na Golem Brdu bi lahko obogatili z...

Gozdna učna pot Preska

06. 05. 2021  •  Preska

  Poti v gozdu nad Presko so odlične za popoldanski rekreacijski sprehod,...

Oznake za postajališča šolskega avtobusa

06. 05. 2021  •  KS Seničica – Golo Brdo

Postajališča šolskega avtobusa v krajnevni skupnosti niso označena. Table ali talne...

Nadstreški za smetnjake

06. 05. 2021  •  KS Seničica – Golo Brdo

Nekateri smetnjaki na Golem Brdu in Seničici niso zaščiteni s strehami. Zaradi vetra,...

Postavitev cestne luči pod gostilno Mihovec;...

06. 05. 2021  •  KS Pirniče

Že več let na odseku pod gostilno Mihovec manjka cestna luč. Težave imamo stanovalci...

Informativna knjižica o Polhograjcih z dodatkom...

06. 05. 2021  •  Polhograjci 1

V zadnjem letu smo opazili velik porast obiskovalcev naših prelepih Polhograjcev. Kmalu...

Klopi ob poti čez Bonovec in prometni znak

06. 05. 2021  •  Preska

Pot čez Bonovec je že od nekdaj priljubljena sprehajalna pot v Preski. Včasih...

Asfaltiranje ceste Valburga

06. 05. 2021  •  KS Smlednik

Že 36 let se vozimo po makadamu, zato mislimo, da bi bilo prav, da se asfaltira...

V IZBRANO SMER PO PRAVI POTI

06. 05. 2021  •  Polhograjci 1

Na področju Polhograjci 1 ležijo vasi Trnovec, Topol, Tehovec, del Setnice, Brezovica...

DOKONČANJE JAVNE RAZSVETLJAVE TRNOVEC

06. 05. 2021  •  Polhograjci 1

Zagotovitev varnosti krajanov in udeležencev v prometu na delu ceste skozi naselje...

Tabli s prikazovalnikom hitrosti ob Škofjeloški...

06. 05. 2021  •  Preska

Na Škofjeloški cesti, v odseku od Lovskega doma do cvetličarne, je hitrost omejena na...

Hitrostne ovire ob blokih na Škofjeloški cesti

06. 05. 2021  •  Preska

Intervencijska pot, ki dejansko služi kot cesta do parkirišč ob blokih na Škofjeloški...

Ureditev ob športnem igrišču Partizan

06. 05. 2021  •  KS Medvode - center

Košarkaško igrišče in skate park v Partizanu sta že dotrajana - talna površina je...

Slovenska zastava ponosno v vsak dom

06. 05. 2021  •  KS Pirniče

Nizka narodna zavest se kaže zlasti ob državnih praznikih, ko večine hiš ne krasijo...

OTROŠKO IGRIŠČE - VAŠKI GENERACIJSKI PARK

06. 05. 2021  •  KS Pirniče

V petih vaseh KS Pirniče za druženje krajanov vseh generacij nimamo vaškega parka in...

Umiritev prometa v Sori

06. 05. 2021  •  KS Sora

V obdobju zadnjih 20 let se je promet v Sori in Rakovniku močno povečal (predvsem v...

Zgodovina krajev v vzhodnih Polhograjskih...

06. 05. 2021  •  Polhograjci 1

  Zgodba krajev v medvoških Polhograjcih v sebi nosi bogato in zanimivo...

'Pametno' parkiranje v Polhograjcih

06. 05. 2021  •  Polhograjci 1

Predlog ureja promet in parkiranje na območju Polhograjcev. Predvsem na...

Prestavitev bankomata v Smledniku

05. 05. 2021  •  KS Smlednik

Kletne prostore doma KS Smlednik občasno zalijejo meteorne vode, ki povzročijo precej...

Podhod Preska-Medvode klančina primerna za vozičke

05. 05. 2021  •  Preska

Trenutno je z otroškim vozičkom pot iz Preske v Medvode preko podhoda skoraj nemogoča....

Dopolnitev igral na igrišču POŠ Sora

05. 05. 2021  •  KS Sora

Z namenom, da se celovito uredi otroško igrišče in ponudi tako šolskim otrokom, kot...

Izgradnja pločnika do OŠ Preska

05. 05. 2021  •  Preska

Pot do Osnovne šole Preska, ki vodi po klancu Preške ceste, je nevarna, saj morajo...

Postavitev počivališč za kolesarje in pešce

05. 05. 2021  •  KS Zbilje

Ker sem mnenja, da je v Zbiljah premalo takih površin namenjenih za počitek...

Poglobitev bazena straža in ureditev okolice

05. 05. 2021  •  KS Pirniče

Ob vsakem večjem nalivu voda nanosi kamenje v bazen ter gnoj iz sosednjih...

Sanacija udarnih jam in utrditev bankin od...

05. 05. 2021  •  Polhograjci 2

Cesta od t.i. Knavsove smreke (parcelna številka 433/4, k.o. Žlebe) navzgor (parcelni...

Projekt ureditve odlaganja odpadkov na območju...

05. 05. 2021  •  Polhograjci 1

Predlog projekta naslavlja problem odvrženih odpadkov, predvsem plastične in...

Postavitev knjigobežnice

05. 05. 2021  •  Polhograjci 2

"Knjige so sanje, ki jih držimo v rokah." - Neil Gaiman  Predlagam postavitev...

KRAJINSKA UREDITEV ŠPORTNEGA IGRIŠČA IN...

05. 05. 2021  •  KS Smlednik

Gre za nadgradnjo igrišča za šport in rekrecijo ( ki ga, poleg učencev OŠ Simona...

Postavitev točke prve pomoči v Žlebah “na...

05. 05. 2021  •  Polhograjci 2

Pot na sv. Jakob čez Planino je zelo priljubljena med pohodniki in kolesarji - tako...

Ureditev zunanje učilnice na zelenici pri OŠ...

05. 05. 2021  •  KS Medvode - center

Izobraževanje na svežem zraku bi spodbudilo razvijanje gibalnih in umskih sposobnosti...

Sprehajalna pot ob Sori

05. 05. 2021  •  KS Senica

Potke so ampak ne urejene V teh časih se je pokazalo, kako pomembne so sprehajalne...

Dodatna igrala na igrišču

05. 05. 2021  •  KS Senica

Prostor je velik in ko je veliko otrok kar malo zmanjka, da bi se otroci...

Ureditev električnega priključka na kopališču Sora

05. 05. 2021  •  KS Vaše – Goričane

Območje ob kopališču Sora v Goričanah ima po mnenju medvoške turistične stroke zelo...

otroško igrišče

05. 05. 2021  •  KS Smlednik

Otroško igrišče. Posodobitev. Zamenjava gugalnice ki nima ustreznega certifikata....

TVD "Partizan" Medvode

05. 05. 2021  •  KS Medvode - center

Telesno vzgojno društvo Partizan Medvode formalno še obstaja, dejansko pa ni aktivno,...

Spominski park - Gramozna jama

05. 05. 2021  •  KS Medvode - center

V Gramozno jamo na Svetju je nacistični okupator 31. 12. 1943 iz begunjskih zaporov...

Asfaltiranje ceste Valburga

05. 05. 2021  •  KS Smlednik

Že 36 let se vozimo po makadamu, zato mislimo, da bi bilo prav, da se še ta manjkajoči...

Motivacijska svetovalnica za mladostnike

04. 05. 2021  •  KS Medvode - center

Preteklo leto je prineslo med mladostnike kar nekaj tesnobe, introveniranosti,...

Ekološka trgovina z lokalnimi izdelki

04. 05. 2021  •  KS Medvode - center

S konceptom ekološke trgovinice bi podprli lokalne pridelovalce, ki jih je veliko, a...

Komunikacijska točka Pirniče (info/galerija)

04. 05. 2021  •  KS Pirniče

Info točke oziroma oglaševalskih mest za družbeno-kulturno dejavnost v občini Medvode,...

Asfaltiranje in podaljsanje poti ob Zbiljskem...

04. 05. 2021  •  KS Zbilje

Veliko turistov in domacinov prihajajo na Zbiljsko jezero, vendar lokacija ne ponuja...

Sprehajalna pot ob reki Sori

04. 05. 2021  •  KS Medvode - center

Pomankanje sprehajalnih poti, lepih kotickov, klopc za obcudovanje reke in...

reševanje pomanjkanja vode v vasi Belo

04. 05. 2021  •  Polhograjci 1

V vasi Belo se srečujemo s pomanjkanjem vode. Problem se rešuje z dovažanjem...

Kolesarnica ob Osnovni šoli Pirniče

04. 05. 2021  •  KS Pirniče

V današnji družbi želimo spodbujati trajnostno mobilnost.  S povečanjem pokrite...

Obnovitev igral na otroškem igrišču ob Osnovni...

04. 05. 2021  •  KS Pirniče

Najlepši spomini iz otroštva so mnogokrat vezani na igranje s sovrstniki na zunanjih...

Učilnica na prostem ob Osnovni šoli Pirniče

04. 05. 2021  •  KS Pirniče

Ob Osnovni šoli Pirniče že nekaj časa načrtujemo učilnico na prostem z namenom, da bi...

Nadstreški na avtobusnih postajališčih

04. 05. 2021  •  KS Pirniče

Potnikom bolj uporabno avtobusno postajališče. Spodbujanje uporabe javnega...

Parkirišče za avtodome - PZA

03. 05. 2021  •  KS Medvode - center

Občina Medvode je zeleno okno Ljubljane in zakaj ne bi turiste obdržali v lastni občini...

FLANCANJE MALO DRUGAČE

03. 05. 2021  •  KS Smlednik

Projektni predlog naslavlja vse bolj zamegljeno razmejevanje zasebnega od skupnega....

omejitev hitrosti na cesti skozi zbilje

03. 05. 2021  •  KS Zbilje

na cesti skozi zbilje, kipoteka od gasilkega doma proti smledniku, večina voznikov vozi...

gozdna učna pot

03. 05. 2021  •  KS Smlednik

aktivno preživljanje prostega časa v gozdu ureditev gozdne učne poti (lep primer je...

sankališče

03. 05. 2021  •  Preska

preživljanje prostega časa v naravi tudi v zimskem času predlagam da se ob tekaški...

vgradni trampolini ob zbiljskem jezeru

03. 05. 2021  •  KS Zbilje

aktivno preživljanje prostega časa v naravi postavitev večih vgradnih trampolinov ob...

Poligon z grbinami oz. "pumptrack" v PRESKI

03. 05. 2021  •  Preska

Gre za krožno pot, ki je sestavljena iz grbin in ovinkov in je namenjena kolesarjem, na...

mini adrenalinska/motorična pot /gibalnica za...

03. 05. 2021  •  KS Smlednik

spodbujanje rekreacije in preživljanja prostega časa v naravi, tako otrok kot...

Obračališče 25-ke

03. 05. 2021  •  KS Medvode - center

Razgibavanje starejših (in mlajših). Postavitev nekaj športnih igral na "oazi"...

Obnova - asfaltiranje ceste v vasi Dol v KS Sora

03. 05. 2021  •  KS Sora

Asfaltiranje dotrajane ceste.  Asfaltiranje ceste (odstranitev starega asfalta, fino...

Poploščenje fitnesa v naravi

03. 05. 2021  •  KS Zbilje

Ureditev prostora fitnesa na Zbiljski dobravi. Položitev plošč okoli fitnes...

Žlebe 13 in 13g

03. 05. 2021  •  Polhograjci 2

Jemo prah in se vozimo po jamah, kljub večkratni intervenciji. Da bi imeli eno samo...

Otroško igrišče s klopcami za druženje

02. 05. 2021  •  KS Smlednik

V naselju Dragočajna živi veliko otrok, v naslednjih letih pa je načrtovanih še kar...

Ureditev novih parkirišč ob Cesti v Bonovec

02. 05. 2021  •  Preska

Pri cesti v Bonovec ni javnih parkirišč, kjer bi obiskovalci sprehajalne/kolesarske...

avtomatiziran sistem izposoje koles, e-koles

02. 05. 2021  •  KS Medvode - center

Občina Medvode je zelo razvejana in z avtomatizirano izposojo bi dosegli še večjo...

Javna razsvetljava

02. 05. 2021  •  KS Senica

Vzpostavitev stanja kot je bilo pred izgradnjo kanalizacije Ponovna montaža javne...

Obnovitev peš poti ob jezeru

02. 05. 2021  •  KS Zbilje

Dolgo časa že živi ideja o poti okoli Zbiljskega jezera. Z ureditvijo stare peš...

Umiritev prometa s cestnimi grbinami v ulici...

02. 05. 2021  •  KS Sora

Omenjena ulica med Sora 33 - Sora 44f ima ob vstopu prometne znake, da je dovoljeno...

Oprema za gasilce PGD Preska-Medvode

02. 05. 2021  •  Preska

Opreme nimajo gasilci nikoli dovolj. V letu 2020 so z občino Medvode kupili novo...

Rampa na cesti na Stari grad +parkirna ura

01. 05. 2021  •  KS Smlednik

Živimo pod Starim gradom in se dnevno odpravimo pes po cesti na grad. Problem vidimo v...

Celostna ureditev območja deponije Pristava v...

01. 05. 2021  •  Polhograjci 2

Po asfaltiranju prostora na območju deponije Pristava se ponuja možnost ureditve...

 Iniciativa za duševno zdravje (IDZ)

01. 05. 2021  •  KS Medvode - center

Ker je epidemija Covida-19 in z njim karantenske odredbe načela duševno zdravje...

Brezplačno aktivno varstvo čez počitnice

01. 05. 2021  •  Preska

Pandemija še vedno močno vpliva na naša življenja, predvsem otrokom so bile zaradi...

Defibrilator na Škofjeloški cesti 17 v...

30. 04. 2021  •  Preska

V blokovskem naselju Preska (Škofjeloška in Kalanova) ni defibrilatorja, ki bi bil...

Uretova šterna

30. 04. 2021  •  KS Zbilje

-varovanje kulturne dediščine -varovanje virov pitne vode -prispevek k izgledu...

OTROŠKO IGRIŠČE V HRAŠAH

29. 04. 2021  •  KS Smlednik

V vasi je veliko majhnih otrok in zdi se mi, da nujno potrebujemo prostor, kjer bi se...

Zunanja igrala Vrtec Preska

29. 04. 2021  •  Preska

Otroci potrebujejo gibanje za zdrav razvoj. In dodatna zunanja - kakovostna igrala so...

Poligon z grbinami oz. pump trek steza

28. 04. 2021  •  KS Smlednik

Poligon je asfaltna krožna steza z grbinami, namenjena kolesarjem, pa tudi uporabnikom...

Šolska ulica - umirjanje prometa

27. 04. 2021  •  KS Pirniče

Predlog naslavlja težavo ozke ceste od glavne ceste pri bivšem vrtcu do pešpoti, ki...

Zunanja plezalna stena

27. 04. 2021  •  KS Medvode - center

Plezanje oz. bolderiranje je hitro razvijajoč šport, pri čemer deluje veliko število...

Javna razsvetljava Sora (relacija Hiša...

26. 04. 2021  •  KS Sora

Predlog povečuje prometno varnost. Ob rekonstrukciji ceste so bila izvršena vsa...

Slovenska zastava v vsako gospodinjstvo.

26. 04. 2021  •  KS Sora

Dvig narodne zavesti ob praznovanju 30. letnice samostojne države Slovenije. Skupen...

Ureditev igrisca med bloki medvode

26. 04. 2021  •  KS Medvode - center

Igrisce ni glih v ok stanju so pomankljivosti kot so kaksno novo igralo.kot ste omenili...

Ureditev pločnika

23. 04. 2021  •  KS Zbilje

Pred trgovino v Zbiljah se konstantno dogaja, da vozniki parkirajo na pločniku....

Asfaltiranje ovinka ob Bitenčevem vikendu

23. 04. 2021  •  KS Pirniče

Ob izdelavi nove - asfaltirane kolesarske poti med Medvodami in Ljubljano bo cesta, ki...

Drevored v okolici OŠ Medvode

21. 04. 2021  •  KS Medvode - center

Povprečna temperatura se v Sloveniji zelo hitro dviguje. Še posebej so visokim...

Ureditev odvodnjavanja ob cesti na Seničici

19. 04. 2021  •  KS Seničica – Golo Brdo

Ob cesti na Seničici poteka jarek, v katerem ob deževjih zastaja voda. Posledično se...

Obnova športnega igrišča

19. 04. 2021  •  KS Senica

Dotrajana asfaltna podlaga, koš, goli in označbe.  Zamenjava asfalta, utrditev...

Ureditev cest in parka v Zbiljskem gaju

19. 04. 2021  •  KS Medvode - center

Pozdravljeni, Zivimo na naslovu Zbiljska cesta 119 in glasujem za asvaltiranje ceste...

ZBILJSKI GAJ - UREDITEV CESTE IN PARKA

19. 04. 2021  •  KS Medvode - center

ZBILJSKI GAJ - nujno potrebna UREDITEV CESTE v celotnem naselju. Težavo predstavljajo...

Hitrostne ovire

18. 04. 2021  •  KS Vaše – Goričane

Postavitev hitrostnih ovir skozi naselje Goričane.Po novi cest so se hitrosti povečale...

Pohodna pot od sotočja do vrha Brezovca z...

18. 04. 2021  •  KS Pirniče

Ko bo narejena nova brv na sotočju, bo to čudovito izhodišče iz centra Medvod in iz...

Obnovitev vodovoda Zbilje

16. 04. 2021  •  KS Zbilje

V Zbiljah imamo dotrajane, nevarne vodovodne cevi. Nujno je potrebna čimprejšnja...

Asfaltiranje Ceste v Žlebe

16. 04. 2021  •  Polhograjci 2

Asfaltiranje makadamske ceste bi odpravilo nenehno sanacijo obstoječe ceste, poleg tega...

Postavitev otroških gozdnih hišk in...

16. 04. 2021  •  Preska

Da bi spodbudili otroke k hoji in rekreaciji, bi ob gozdu postavili nekaj drvesnih ali...

Zbiljski gaj / Vaški trg z otroškim igriščem

15. 04. 2021  •  KS Medvode - center

Naselje Zbiljski gaj ima 80 hiš, ki vsebujejo preko 100 stanovanjskih enot. Po projektu...

Zamenjava tabel za označitev ulic v Preski

14. 04. 2021  •  Preska

Večina zelenih tabel, ki v Preski označujejo začetek posamezne ulice, je očitno...

Ureditev fasade na OŠ Preska

14. 04. 2021  •  Preska

Krajani Preske se zavedamo, da je v pripravi izgradnja nove osnovne šole v Preski. Po...

Sprehajalna pot ob Savi, meditativna pot z...

14. 04. 2021  •  KS Pirniče

Pot je zarascena,zato bi bila potrebna ureditev poti ob Savi od Sp. Pirnic pa do mosta...

Izgradnja pločnika ob prehodu čez železniško...

13. 04. 2021  •  Preska

Odprava nevarnega odseka ceste čez železniško progo in s tem izboljšanje prometne...

Ureditev in osvetlitev nevarne ulice od kmetije...

13. 04. 2021  •  KS Pirniče

Zato, ker je cesta v slabem stanju, je neosvetljena, brez pločnika in nima označenih...

Nevarna šolska pot

13. 04. 2021  •  KS Pirniče

Kolovoz, ki služi kot šolska pot je postala nevarna . Po tej makadamski cesti, ki...

Izredno nevarna cesta

13. 04. 2021  •  KS Pirniče

Ker je esta ZELO nevarna je ozka, kjer je broblem že če se srečata dva...

Igrišče s počivališčem in razgledno točko pod...

12. 04. 2021  •  KS Seničica – Golo Brdo

Na Golem Brdu je ogromno otrok, nimamo pa nobenega igrišča/zbirališča za otroke. Pod...

Info -tur. tabla PRESKA, klopce in koši za...

12. 04. 2021  •  Preska

ZDRUŽENI PROJEKT 1.) Vasi PRESKA ni več - vsaj uradno ne. Toda ime vasi živi v naših...

Otroško igrišče Preska

11. 04. 2021  •  Preska

Pred kratkim so pri OŠ Preska končali prizdek. Poleg tega so uredili tudi novo šolsko...

Sajenje in vzdrževanje velikih dreves v urbanem...

10. 04. 2021  •  KS Medvode - center

Ljudje smo povezani z naravo, zato se v mestih ali vaseh sadi drevesa, drevorede in...

Vsaj 2 dodatna ekološka otoka

10. 04. 2021  •  KS Seničica – Golo Brdo

Ker je v KS Seničica - Golo Brdo samo 1 urejen Eko otok, in sicer na Golo Brdo - Hrib,...

Ureditev ceste med rondojem Senica in Mostom...

09. 04. 2021  •  KS Senica

Ta odsek je ozek in srečanje z šleperji , ki jih je veliko (papirnica) je težavno Za...

Prehod za pešce z grbino Seničica

09. 04. 2021  •  KS Seničica – Golo Brdo

Zelo nepregledno križišče, ki ga vsakodnevno večkrat prečka veliko kolesarjev in...

Oglasna deska Seničica

09. 04. 2021  •  KS Seničica – Golo Brdo

V kraju Seničica nimamo nobene oglasne deske razen na kontajnerju od Krajevne...

Pločnik Seničica

09. 04. 2021  •  KS Seničica – Golo Brdo

Hitrosti so previsoke, bankine ni, odsek pa je zelo ozek in nevaren za pešce in...

Igrišče Bonovec

09. 04. 2021  •  KS Seničica – Golo Brdo

Veliko se z otroci sprehajamo in kakšno igrišče bi bilo super, da bi se otroci na...

Klopce na Bonovcu

09. 04. 2021  •  KS Seničica – Golo Brdo

Na Bonovcu je sedaj lepo urejena pot, pogrešamo pa pešci kakšno klopco na klancu in...

Hitrostne ovire Seničica

09. 04. 2021  •  KS Seničica – Golo Brdo

Na Seničici je pravo dirkališče, kar tudi potrjuje poročilo prikazovalnika hitrosti. Na...

Koši za smeti in pasje iztrebke na Bonovcu

09. 04. 2021  •  KS Seničica – Golo Brdo

Na cesti čez Bonovec je veliko sprehajalcev, ki odmetavajo smeti v naravo. Veliko je...

Obcestna razsvetljava Seničica

09. 04. 2021  •  KS Seničica – Golo Brdo

Na cesti skozi Seničico proti Žlebom je veliko tranzitnega prometa. Več odsekov je zelo...

Solarna cestna LED svetilka

09. 04. 2021  •  KS Seničica – Golo Brdo

1. Zaradi neosveščenih vaščanov, ki v nočnem času, pod okriljem teme, odlagajo kosovne...

Ureditev meteorne kanalizacije pri h. št. Vaše 28

08. 04. 2021  •  KS Vaše – Goričane

Pri gradnji kanalizacije in obnovi ceste v Vašah pri h. št. 28 ni bil ustrezno urejen...

Avtobusna postaja Vaše

08. 04. 2021  •  KS Vaše – Goričane

Ob vzpostavitvi krajevne avtobusne linije Stanežiče - Sora je bila avtobusna postaja za...

Hitrostne ovire

07. 04. 2021  •  KS Sora

Ta predlog zato, ker je vas Sora postala dirkališče. In to naj bo cesta proti Katarini,...

Sprehajalna pot Smlednik/Dragočajna

07. 04. 2021  •  KS Smlednik

Pomanjkanje varnih sprehajalnih poti in varne peš poti za otroke iz Smlednika za pot v...

Javna razsvetljava in hitrostne ovire od Prima...

07. 04. 2021  •  KS Sora

Ker je ta cestni odsek zelo nevaren. Da bo nevarna pot v šolo postala varna pot v...

Glasuj!

Med 14. in 20. junijem 2021 boš soodločal/-a o porabi 300.000 EUR proračunskih sredstev Občine Medvode.

Kaj?

Med vsemi oddanimi predlogi izbereš tiste, za katere si najbolj želiš, da bi bili uresničeni.

Kdo?

Glasoval bo lahko vsakdo s stalnim prebivališčem v občini Medvode, star vsaj 15 let.

Kako?

Glasovanje bo potekalo med 14. in 20. junijem 2021 prek spleta ali v prostorih Občine Medvode.

Spremljaj!

Ko bo glasovanje o projektih zaključeno, bodo vsi izglasovani predlogi prešli v fazo implementacije.

Kaj potem?

Za izvajanje izglasovanih projektov je odgovorna Občina Medvode. Implementacija mora biti dokončana do konca leta 2022.

In moja vloga?

V tej fazi boš lahko bdel/-a nad izvajanjem projektov in se veselil/-a napredka.

In nato?

O izvedenih projektih te bomo informirali. Medtem pa že lahko razmišljaš o svojem predlogu za naslednji cikel participativnega proračuna!