Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Podhod Preska-Medvode klančina primerna za vozičke

Tina  –  05. 05. 2021  –  Preska
02939276-BD26-4065-BFEA-7E22E53C7ADC.jpeg
02939276-BD26-4065-BFEA-7E22E53C7ADC.jpeg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Trenutno je z otroškim vozičkom pot iz Preske v Medvode preko podhoda skoraj nemogoča. Klančina je prestrma in drseča, voziček z otrokom je potrebno nesti po stopnicah.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Adaptacija klančine v bolj položno.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Celotna priprava načrta rekonstrukcije klančine in izvedba.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Preska - Medvode

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 7. 2021 in 31. 12. 2022.

Do 31.12.2022

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

/