Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagatelj kljub pozivu komisije predloga ni dopolnil s soglasjem lastnikov zemljišč, zato se projekt izloči iz glasovanja.

Nadstreški za smetnjake

Simon  –  06. 05. 2021  –  KS Seničica – Golo Brdo
A245A86E-79B0-405A-9176-D7597E259893.jpeg
A245A86E-79B0-405A-9176-D7597E259893.jpeg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Nekateri smetnjaki na Golem Brdu in Seničici niso zaščiteni s strehami. Zaradi vetra, dežja in drugih vremenskih vplivov so smeti večkrat razmetane v okolici smetnjakov.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Vse smetnjake, tudi tiste, ki niso na ekoloških otokih, bi bilo potrebno zaščititi z nadstreški. Kot je razvidno iz priložene fotografije, so nekateri smetnjaki že primerno zaščiteni.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Po celotni krajevni skupnosti Golo Brdo - Seničica.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 7. 2021 in 31. 12. 2022.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.