Ureditev ekološkega otoka na Belem

Peter Arnež  –  07. 05. 2021  –  Polhograjci 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na Belem sta dva ekološka otoka (na Ojstricaj in pri obračališču). Pred leti so krajani uredili otok na Ojstricah (zabetonirali prostor in postavili nadstrešek), pri obračališču pa otok še ni urejen. Ker število prebivalcev narašča, se dodajajo novi kontejnerji za ločevanje odpadkov in je potreba, da se prostor zbiranja uredi. Trenutno je 8 kontainerjev (2 x mešano, 3 x embalaža, 2 x papir in 1 x steklo)

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ureditev Eko otoka.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Določitev točne lokacije, temeljna plošča (beton) in nadstrešek.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Belo; parc. št.  458/4 k.o. Babna gora v lasti občine

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 7. 2021 in 31. 12. 2022.

2021-2022

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Verjetno bi kaj prispevala tudi KS Katarina in domačini bi tudi pomagali kot prostovoljci

Vrednost projekta

4000 €