Ureditev ceste med rondojem Senica in Mostom čez železniško progo

Zdenko Borota  –  09. 04. 2021  –  KS Senica

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ta odsek je ozek in srečanje z šleperji , ki jih je veliko (papirnica) je težavno

Za pešce je ta odsek smrtno nevaren , ker se nimajo kam umakniti

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

zaradi finančnega zneska rešitve , predlagam fazno rešitev v roku treh let

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Aktivnosti :

1.odkup zemljišča

2. razširitev cestišča

3. izdelava pločnika

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Nimam parcelnih številk ampak sem nakazal problem

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 7. 2021 in 31. 12. 2022.

V tem časovnem obdobju , bi se vsaj lahko izvedel odkup potrebnega zemljišča

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

V sklopu tega projekta sem pripravljen za trotoar, podariti zemljišče, ki je v moji lasti na naslovu Ladja 27

 

 

 

vrednost celotnega projekta večkratno presega planirana sredstva za 2021, zato predlagam da se projekt izvede po fazah , v okviru zmožnost