Projektov ni več mogoče oddajati. Zdaj so v fazi pregleda.

Nadstreški na avtobusnih postajališčih

Fizično oddan predlog  –  04. 05. 2021  –  KS Pirniče
ANV_5.jpg
ANV_5.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Potnikom bolj uporabno avtobusno postajališče. Spodbujanje uporabe javnega prometa. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev nadstreškov na posameznih avtobusnih postajališčih mestnega prometa (tip ANV, glej prilogo, uporablja LPP).

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Etapna postavitev glede na prostorske možnosti. Začeli bi na postajališčih, ki so locirana na javnem zemljišču (3 postajališča).

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

  • Vikrče - nasproti "Kovača"
  • Zgornje Pirniče - pred "Mercatorjem"
  • pred parkom ob domu KS. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 7. 2021 in 31. 12. 2022.

1. 7. 2021 - 31. 12. 2022 - v predvidenem časovnem obdobju.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Predlagatelj projekta: Aleksander Hiršman

Dokumenti