Ta projekt ni bil izglasovan.

Spominski park - Gramozna jama

Fizično oddan predlog Fizično oddan predlog  –  05. 05. 2021  –  KS Medvode - center

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Gramozno jamo na Svetju je nacistični okupator 31. 12. 1943 iz begunjskih zaporov pripeljal in kot talce umoril 25 zapornikov. Na kraju zločina je postavljen veličasten spomenik, pred njim pa skupinski grob. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Prostor omogoča, da se v neposredni bližini spomenika, na strokovno primeren način, namesti spominske plošče, vezane na dogodke NOV, ki so bile v preteklosti iz različnih vzrokov odstranjene iz fasad objektov na različnih lokacijah.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ustvarili bi spominski park, kar bi bila še ena občinska posebnost vredna obiska in ogleda s strani občanov, šolarjev, ljudi vabljenih na obisk občine ter tudi s strani turistov ...

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

V Gramozni jami na Svetju - k.o. Medvode. 

Parcele: 102/1, 102/11, 102/18, 103/2, 103/7. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Predlagatelj: Matevž Barle (enak predlog so oddali tudi: Josipina Barle, Marčela Novljan Lovrinčić, Julij Novljan, Marija Stadler, Zmago Stadler, Marija Babnik in Darija Dragomirović)


Vrednost projekta: 7000 €

V dogovoru s prvim predlagateljem se v okviru projekta izvede natečaj za izbiro idejne zasnove projekta (IDZ).


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov