Predlagaj

Predloge o porabi participativnega dela proračuna občine je bilo mogoče oddati do 7. maja 2021.

Faza zbiranja predlogov je končana. Vse oddane predloge je pregledala komisija, ki je preverila, ali so izvedljivi, skladni z zakonodajo, v pristojnosti Občine Medvode in ne presegajo sredstev, namenjenih participativnemu proračunu. Vsi predlogi, ki ustrezajo navedenim kriterijem, so uvrščeni na glasovanje, kjer o njihovi izvedbi neposredno odločajo občanke in občani.

Glasuj

Med 14. in 20. junijem 2021 si lahko neposredno soodločal/-a o porabi 300.000 EUR proračunskih sredstev Občine Medvode.

Vstopi 

Spremljaj

Ko bo glasovanje o projektih zaključeno, bodo vsi izglasovani predlogi prešli v fazo implementacije.

Za izvajanje izglasovanih projektov je odgovorna Občina Medvode. Vsi izglasovani projekti bodo vključeni v proračun Občine Medvode in izvedeni v letih 2021 in 2022. V tej fazi cikla participativnega proračuna bomo skrbeli za ažurno obveščanje o napredovanju projektov, postopek implementacije projektov pa bomo dokumentirali tudi z vizualnimi materiali.