Predlagaj

Svoj predlog o porabi participativnega dela proračuna lahko oddaš od 30. maja do 16. septembra 2022.

Zbiramo predloge o porabi 400.000 EUR proračunskih sredstev Občine Medvode za leti 2023 in 2024. Projekte lahko predlaga vsakdo s stalnim prebivališčem v občini Medvode, star/-a vsaj 15 let. Vse oddane predloge projektov bo pregledala komisija, ki bo preverila, ali je predlog izvedljiv, skladen z zakonodajo, v pristojnosti Občine Medvode in ali je finančno ovrednoten med 3.000 in 25.000 EUR. Če predlog ustreza vsem v pozivu navedenim kriterijem, se o njegovi izvedbi neposredno odločijo občanke in občani v naslednji fazi participativnega proračuna, in sicer z glasovanjem.

Dodaj svoj predlog! 

Oddani predlogi (5)

Glasuj!

Med 5. in 11. decembrom 2022 boš soodločal/-a o porabi 400.000 EUR proračunskih sredstev Občine Medvode.

Kaj?

Med vsemi oddanimi predlogi izbereš tiste, za katere si najbolj želiš, da bi bili uresničeni.

Kdo?

Glasoval bo lahko vsakdo s stalnim prebivališčem v občini Medvode, star/-a vsaj 15 let.

Kako?

Glasovanje bo potekalo med 5. in 11. decembrom 2022 prek spleta ali v prostorih Občine Medvode.

Spremljaj!

Ko bo glasovanje o projektih zaključeno, bodo vsi izglasovani predlogi prešli v fazo implementacije.

Kaj potem?

Za izvajanje izglasovanih projektov je odgovorna Občina Medvode. Implementacija mora biti dokončana do konca leta 2024.

In moja vloga?

V tej fazi boš lahko bdel/-a nad izvajanjem projektov in se veselil/-a napredka.

In nato?

O izvedenih projektih te bomo informirali. Medtem pa že lahko razmišljaš o svojem predlogu za naslednji cikel participativnega proračuna!