Učilnica na prostem

AnjaR AnjaR  –  16. 09. 2022  –  KS Sora
Idejna skica učilnice
Idejna skica učilnice

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Otroci preživijo veliko časa v mirovanju v notranjih prostorih, obenem pa se soočamo z izjemnim porastom težav pri otrocih, kot so debelost, telesna manjzmogljivost, odvisnost od zaslonov, motnje pozornosti in aktivnosti ipd. Otroci se tudi v šolskem obdobju najbolje učijo preko igre, pri kateri je vpleteno celo telo. Aktivnosti na prostem dokazano delujejo na otroke in odrasle pomirjujoče in izboljšajo učni proces. Zaradi vsega navedenega se tudi v slovenskem prostoru vse bolj uveljavljajo prakse poučevanja na prostem, za katere šole v svoji neposredni okolici urejajo učilnice na prostem. Tega si krajani v svojem okolju želimo tudi za svoje otroke.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo ureditev učilnice na prostem v sklopu podružnične osnovne šole v Sori. Zamislili smo si jo v obliki lesenega nadstreška, opremljenega s tablo in premičnimi lesenimi klopmi. Učilnica bi bila postavljena tik ob severni strani šole in bi skladno z lokacijsko informacijo ustrezala pogojem enostavnega objekta, površine do 40 m in ne bi presegala višine 3,5 m. Objekt bi bil od meje oddaljen manj kot 1,5 m, za kar smo pridobili ustrezno soglasje lastnika sosednje parcele. Na klančini, s katero šolsko zemljišče prehaja v športno igrišče, bi v dolžini učilnice uredili 2 široki stopnici, ki bi delovali kot tribuna in bi povezovali nadstrešek z igriščem. 


Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Na severni strani šole je trenutno zelenica. Na delu, kjer bi stal nadstrešek bi uredili teren z drenažnim tamponom in postavili točkovne temelje z jeklenimi sidri za nosilne stebre, kovinsko podkonstrukcijo za podest ter uredili ponikovalnu jašek za dreniranje žleba. Del tal, ki ne bi bil pokrit z lesenim podestom, bi prekrili s finim prodom. Na klančini bi v teren fiksirali kovinske nosilce za dve stopnici. Sledi montaža podesta in lesenega dela tribun ter samega nadstreška.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Projekt bi se izvajal v vasi Sora na zemljišču s parcelno številiko 160 KO Sora. Priloženo je soglasje lastnika sosednjega zemljišča, saj bi bil odmik nadstreška od parcelne meje manjši od 1,5 m.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Projekt bi se izvedel do 1. septembra 2023 (do pričetka šolskega leta 2023/24).

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Določen del ureditvenih del, kot je npr.priprava terena za podkonstrukcijo, se bo izvedel s prostovoljno participacijo krajanov.Dokumenti (1)


Vrednost projekta: 25000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  • Datum objave 29. 03. 2023


   Čaka na izvedbo

   Izvedba projekta je načrtovana v letu 2024. V proračunu je za projekt rezerviranih 27.500 evrov.

  • Datum objave 26. 04. 2024


   Načrtovanje

   V sodelovanju s predlagateljico smo pregledali potrebna dela in na Upravno enoto Ljubljana oddali vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja.