Zamenjava poškodovane in dotrajane lesene ograje na prizidku OŠ Pirniče

SAŠA MILAČ ŽURA SAŠA MILAČ ŽURA  –  15. 09. 2022  –  KS Pirniče
289.JPG
289.JPG

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog podajamo, ker je lesena ograja v prizidku osnovne šole zelo dotrajana in polomljena.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo zamenjavo dotrajane lesene ograje z novo. Bistvo našega predloga je omogočiti otrokom v prvi vrsti varnost (otroci imajo pred vsakim razredom zunanji prostor za igro, ki je zaščiten s to leseno ograjo) in njeni okolici in kraju lepši izgled. V prizidku, kjer se ta ograja nahaja, so 4 razredi, dva prva in dva druga razreda.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt se izvede z odstranitvijo dotrajane lesene ograje in postavitvijo nove (tudi lesene) ograje.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Projekt se izvaja na parcelni številki 151, kjer stoji osnovna šola, k.o. Zg. Pirniče.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

Možnost izvedbe projekta v letu 2023.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ni dodatnih virov financiranja.


Vrednost projekta: 6000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  • Datum objave 29. 03. 2023


   Čaka na izvedbo

   Izvedba projekta je načrtovana v letu 2023. V proračunu je za projekt rezerviranih 7.500 evrov.

  • Datum objave 03. 04. 2023


   Načrtovanje

   Vodja projekta v sodelovanju s predlagateljem načrtuje izvedbo projekta.

  • Datum objave 26. 07. 2023


   Se izvaja

   Izbrali smo izvajalca in mu naročili izvedbo projekta. Projekt bo zaključen do začetka novega šolskega leta.

  • Datum objave 01. 09. 2023


   Izveden

   Pred začetkom novega šolskega leta smo dotrajano leseno ograjo pri prizidku šole nadomestili z novo. Končna vrednost projekta: 5.949,33 EUR