Stopnice za lažji prehod do zgornje poti pri šoli in vrtcu za vse sprehajalce

SAŠA MILAČ ŽURA SAŠA MILAČ ŽURA  –  15. 09. 2022  –  KS Pirniče
Slika stopnic.jpg
Slika stopnic.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog podajamo, ker želimo omogočiti lažji prehod iz ceste A do zgornje ceste pod šolo predvsem otrokom, ki hodijo v šolo in vrtec. Sedaj hodijo po travnati brežini, ki vsekakor ni primerna za hojo in v dnevih slabšega vremena celo nevarna za hojo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo betonske stopnice za lažji prehod otrok, kot tudi občanov, čez hrib, da se ne hodi po brežini in po travi, ter blatu, ko gredo proti šoli in vrtcu.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebna gradbena priprava terena za pozidavo betonskih stopnic.

Naselje izvajanja projekta: kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke zemljišč. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika. Vzorec soglasja lahko najdete tukaj.

Projekt bi se izvajal na parceli št. 149/1 k.o. Zg. Pirniče (hrib med osnovno šolo Pirniče in cesto "A), last Občine Medvode.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med 1. 1. 2023 in 31. 12. 2024.

V letu 2023.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Dodatnih virov financiranja tega projekta ni.


Vrednost projekta: 7000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    • Datum objave 29. 03. 2023


      Čaka na izvedbo

      Izvedba projekta je načrtovana v letu 2024. V proračunu je za projekt rezerviranih 8.500 evrov.