Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev električnega priključka na kopališču Sora

Vida Bališ Vida Bališ  –  05. 05. 2021  –  KS Vaše – Goričane
103.jpg
103.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Območje ob kopališču Sora v Goričanah ima po mnenju medvoške turistične stroke zelo velik razvojni potencial. Gre za nekoč prilobljeno kopališče ne le za domačine, ampak tudi številne obiskovalce od blizu in daleč. Dejstvo je, da je reka Sora kopalno ustrezna (od leta 2017 vsako leto testi pokažejo, da je primerna za kopanje), območje ob vodi pa v zadnjih letih ureja Zavod Sotočje v sodelovanju z Občino Medvode. Ureditev električnega priključka bi pomenila velik korak h celostnemu urejanju kopališča Sora in pomembno prispevala k nadaljnjemu razvoju kopališča, saj bi omogočila začetek servisno gostinske dejavnosti in organizacijo dogodkov.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam vzpostavitev električnega priključka na kopališču Sora v Goričanah. To bi pomenilo nadaljnji razvoj kopališča, saj bi omogočilo začetek servisno gostinske dejavnosti in organizacijo dogodkov.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Za napeljavo elektrike in postavitev električne omarice je izvajalec Elektro Gorenjska, Občina Medvode bi poskrbela za morebiten izkop za električni kabel.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Kopališče Sora je v KS vaše Goričane. Lastnik zemljišča je Občina Medvode, z zemljiščem upravlja Zavod Sotočje.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Čimprej, saj bi z ureditvijo morda lahko ujeli še letošnjo poletno sezono.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Dodatni vir financiranja ni predviden.


Vrednost projekta: 6000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov