Ureditev zunanje učilnice na zelenici pri OŠ Medvode

Tatjana Šušteršič Tatjana Šušteršič  –  05. 05. 2021  –  KS Medvode - center
106.jpg
106.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Izobraževanje na svežem zraku bi spodbudilo razvijanje gibalnih in umskih sposobnosti učencev. Več učnih vsebin bi lahko namenili praktičnemu delu v  naravi, ustvarjalnim delavnicam, kjer bi teoretične vsebine lažje podkrepili s praktičnimi aktivnostmi. 

Učenje ob igri,  na svežem zraku bi prepletali s sodelovanjem, usklajevanjem in učenjem drugih socialnih veščin. 

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Na zelenici ob šoli bi uredili, razširili in nadgradili dosedanjo zunanjo učilnico. Zamenjali bi dotrajano leseno mizo in klop. Dodatno bi postavili še eno zunanjo učilnico. S tem bi omogočili, da se več učencev izobražuje na svežem zraku. V bližini sedanje učilnice sta sadovnjak in čebelnjak, ki že sedaj ponujata dobre pogoje za učenje o naravi. Dodatna zunanja učilnica pa bi omogočila, da bi celoten razred lahko prisostoval pouku v  naravi. 

Namestili bi še dve mizi za namizni tenis. Opazili smo, da učenci zelo radi  igrajo namizni tenis, saj imamo v notranjih prostorih šole eno mizo za namizni tenis. Žal je ta postavljena v utesnjenem prostoru. Dve zunanji mizi na zelenici bi omogočili igro večjemu številu učencev.   Zavedamo se, da je za uspešno učenje potreben tudi aktiven odmor. Igra namiznega tenisa spodbuja zdrav način življenja, gibalne spretnosti učencev, druženje, strpnost, usklajevanje itd. 

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Odstranjevanje dotrajane mize in klopi. 

Ureditev talne podlage in priprava terena za zunanjo učilnico (za staro in novo). Ureditev talne podlage in priprave terena za postavitev betonskih miz za namizni tenis. Ocena stroškov: 1.800,00 eurov. 

Postavitev dveh novih miz in pripadajočih klopi za zunanjo učilnico ter postavitev betonskih miz za namizni tenis. Ocena stroškov: 6. 500,00 eurov. 

 

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

KS Medvode - center. Izvajanje projekta na zelenici OŠ Medvode (Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode), ki je last Občine Medvode. Parcelna številka: 129/11. 

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Ni časovne omejitve izvedbe projekta. 

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ni dodatnih virov financiranja. Vrednost projekta: 9000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  • Datum objave 14. 02. 2022


   Načrtovanje

   V sodelovanju s predlagateljico in OŠ Medvode načrtujemo podrobnosti projekta.

  • Datum objave 13. 05. 2022


   Se izvaja

   Izvajalec gradbenih del je začel s pripravo terena, čakamo na dobavo urbane opreme.

  • Datum objave 01. 09. 2022


   Izveden

   20220819_190315.jpg

   V parku OŠ Medvode smo postavili dve mizi za namizni tenis in učilnico na prostem z eno mizo in petimi klopmi. Urejena je bila ustrezna podlaga. Končna vrednost projekta: 8.999,43 EUR