Postavitev točke prve pomoči v Žlebah “na Planini”

Katja Katja  –  05. 05. 2021  –  Polhograjci 2
107.jpg
107.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pot na sv. Jakob čez Planino je zelo priljubljena med pohodniki in kolesarji - tako občani Medvod kot širše. Na tem območju živi tudi kar nekaj starejšega prebivalstva, ki je še posebej dovzetno za takšne ali drugačne težave z zdravjem. Ob zadnjem nesrečnem dogodku smo na reševalno vozilo čakali več kot eno uro. V primeru življenjsko ogrožujočega dogodka bi ta ena ura skoraj zagotovo pomenila nesrečni razplet, ki si ga nihče ne želi. 

Prvi (najbližji) defibrilator, ki je ob težavah s srcem prva in edina izbira za vzdrževanje posameznikovega življenja, je v Preski. V nujnih primerih zagotovo predaleč, sploh če se nesreča pripeti višje, na poti proti sv. Jakobu. 

Nahrbtnika za prvo pomoč, s katerim bi lahko oskrbeli rane bodisi pohodnikom, kolesarjem ali domačinom, pa ni na voljo v bližnji okolici. 

Z namenom reševanja življenj predlagamo postavitev točke prve pomoči v Žlebah na Planini, ki bi vsebovala defibrilator (in vso potrebno pripadajočo opremo) ter nahrbtnik za prvo pomoč. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo naslednje:

Nakup celotnega kompleta za defibrilator, ki vsebuje:

 • defibrilator, 
 • zunanjo AED omarico,
 • AED označevalno tablo - zunanjo, 
 • elektrode za odrasle, 
 • elektrode za otroke,
 • komplet za zaščito.

Nakup kompleta nahrbtnika za prvo pomoč, ki vsebuje: 

 • nahrbtnik za prvo pomoč, 
 • komplet sanitetnega materiala za nahrbtnik. 

Izvedbo predavanja nudenja prve pomoči in uporabe defibrilatorja za vaščane. 

Z nakupom zgoraj naštetih zadev bi omogočili vaščanom, da v primeru nujne pomoči sami hitro odreagirajo in nudijo potrebno pomoč - tako sovaščanom kot pohodnikom in kolesarjem. Nakup nahrbtnika za prvo pomoč (in ne statične omarice) je potreben zaradi lažjega transporta v primeru nesreče na poti na sv. Jakob. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potreben bi bil zgolj nakup opreme ter organizacija predavanja. Vaščani so pripravljeni pomagati in organizirati strokovno montažo omarice za AED in pripadajoče opreme ter umestitev nahrbtnika za prvo pomoč. 

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Komplet za defibrilator in nahrbtnik za prvo pomoč bi umestili v za to pripravljen prostor ob cesti (proti sv. Jakobu). Prostor odstopi in pripravi lastnik parcele 223/9. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Prostor za namestitev AED in nahrbtnika za prvo pomoč bo predvidoma pripravljen v drugi polovici letošnjega leta, takrat bi bil tudi smiseln nakup in montaža. 

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Zunanji viri (so)financiranja projekta so vezani na predpripravo, montažo in oskrbo nakupljenega materiala. Lastnik parcele 223/9 ponudi: 

 • Pripravo prostora, namenjenega za namestitev AED omarice in nahrbtnika za prvo pomoč. Lokacija ob cesti in dostopna drugim vaščanom in pohodnikom. Mesto montaže bo na senčni strani, zavarovano pred padavinami. 
 • Strokovno montažo AED omarice in nahrbtnika. 
 • Morebitno potrebno električno energijo. 

Vaščani pa so pripravljeni na pomoč priskočiti tudi pri varnostnem elementu projekta - pripravljeni so vzpostaviti alarmni sistem, ki bi ob uporabi AED ali nahrbtnika za prvo pomoč s svetlobnimi  in/ali zvočnimi signali opozoril na nesrečo. S tem bi bili drugi sovaščani obveščeni o dogajanju in potrebi po dodatni pomoči za oskrbo oskrbovanca. 

Alarmni sistem pa bi se sprožil tudi ob morebitni odtujitvi AED ali nahrbtnika za prvo pomoč - s tem preprečimo nezaželen vandalizem in krajo. Vrednost projekta: 4000 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  • Datum objave 14. 02. 2022


   Čaka na izvedbo

   Čakamo zaključek del na objektu, kjer bo kasneje postavljena točka prve pomoči.