Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ne dosega spodnje dopustne meje, ki znaša 3.000 EUR, zato se projekt izloči iz glasovanja.


Postavitev knjigobežnice

Katja Katja  –  05. 05. 2021  –  Polhograjci 2
109.jpg
109.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

"Knjige so sanje, ki jih držimo v rokah." - Neil Gaiman 

Predlagam postavitev knjigobežnice v Žlebah, na poti na sv. Jakob. Knjigobežnica bi bila zanimiva popestritev tako za pohodnike kot domačine. Gre za prosto izmenjavo knjig, brez članarine in drugih obveznosti. Vsak, ki pride mimo, lahko vzame knjigo iz knjigobežnice, v zameno zanjo pa v knjigobežnici pusti kakšno svojo knjigo in jo podari naprej. 

Vsak od nas ima namreč doma kakšno knjigo, ki jo je že prebral, in ne ve, kaj bi z njo. Z izmenjavo knjig v knjigobežnicah knjige dobijo nove lastnike, nove bralce, razširijo obzorja in domišljijo še novemu lastniku. Poleg tega je tovrstna izmenjava knjig trajnostno naravnan projekt - namesto v smeti knjige tako romajo v knjigobežnico in naprej v svet, med ljudi. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam nakup knjigobežnice - hišice, namenjene za izmenjavo knjig. 

Bistvo projekta je izmenjava knjig. Poleg trajnostne naravnanosti je projekt tudi družbeno odgovoren. Tudi tisti, ki si ne morejo privoščiti nakupa novih knjig ali članarin, lahko pridejo do knjig in branja. 

Rezultat projekta je manj knjig v koših za smeti in več bralnih užitkov, tako med domačini kot pohodniki. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo izpeljati samo nakup hišice - knjigobežnice. Prostor za montažo knjigobežnice odstopi lastnik parcele 223/9. Lastnik poskrbi tudi za montažo knjigobežnice. 

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Prostor za montažo knjigobežnice odstopi lastnik parcele 223/9. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Prostor za montažo bo predvidoma pripravljen v drugi polovici leta. 

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Lastnik parcele pripravi primeren prostor. Lokacija ob cesti in dostopna drugim vaščanom in pohodnikom. Mesto montaže bo na senčni strani, zavarovano pred padavinami. 

Lastnik parcele poskrbi tudi za montažo knjigobežnice. 


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov