Ta projekt ni bil izglasovan.

Postavitev počivališč za kolesarje in pešce

Damjan Smole Damjan Smole  –  05. 05. 2021  –  KS Zbilje
113.jpg
113.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ker sem mnenja, da je v Zbiljah premalo takih površin namenjenih za počitek sprehajalcev in kolesarjev. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam da bi se klopca in smetnjak postavila v bližini križa ob krožišču nasproti trgovine Zorman, saj opažam, da veliko starejših se sprehaja po pločniku iz doma starejših v Medvodah in bi jim to prav prišlo da si odpočijejo. Dosti pa je tudi kolesarjev, ki se peljejo mimo in bi jim tudi prav prišlo za kratek počitek. 

Drugo klopco in smetnjak, bi postavil v Žejah nasproti trgovine Clair na ovinku, saj bi tako uredili ovinek, pešcem in kolesarjem pa bi uredili prostor za počitek.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Površino kjer bi stala klopca in smetnjak bi tlakoval. tako da bi bilo potrebno pripraviti teren z nasutjem peska in tlakovati. Klopco in smetnjak pa bi pritrdil v tla, zaradi vandalizma.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Prvo počivališče bi se nahajalo na parcelni številki 411/3, ki je v lasti Občine Medvode. Drugo pa na parcelno številko 614/1, ki je prav tako v lasti Občine Medvode.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Do konca leta 2021.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

 KS Zbilje lahko financira del sredstev.


Vrednost projekta: 7500 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov