Ta projekt ni bil izglasovan.

Prestavitev bankomata v Smledniku

Leon Stare Leon Stare  –  05. 05. 2021  –  KS Smlednik

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Kletne prostore doma KS Smlednik občasno zalijejo meteorne vode, ki povzročijo precej gmotne škode na opremi ter povzročijo okvaro bankomata. Z izvedbo tega projakta bi preprečili, da bi lastnik umaknil bankomat s te lokacije.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo prestavitev bankomata v prizidek zraven Doma KS Smlednik, garažna vrata bi pozidali in na tem območju uredili prokirna mesta, ki jih močno primanjkuje. S prestavitvijo bankomata bi bistveno olajšali dostop starejšim in invalidom, saj bo na enakem nivoju, kot je parkirišče.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Lastnik bankomata bi obstoječi bankomat prestavil v začasni kontejner na parkirišču, nato bi sledila pozidava odprtine, kjer so sedaj garažna vrata, klančino bi se nasulo v nivo parkirišča, nato pa bi sledila izgradnja prizidka za bankomat.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Projekt se bi izvajal na zemljišču KO 1970 parc. št. 182/14.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Projekt bi se izvedel med 1.6.2021 in 31.10.2021

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Projekt bi delno sofinancirala KS Smlednik v delu pozidave garžnih vrat. 


Vrednost projekta: 9000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov