Umiritev prometa v Sori

AO AO  –  06. 05. 2021  –  KS Sora
120.jpg
120.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V obdobju zadnjih 20 let se je promet v Sori in Rakovniku močno povečal (predvsem v času prihodov in odhodov na delo in nazaj domov), višje so tudi hitrosti vozil, povečal se je tudi promet kamionov, avtobusov in dostavnih kombijev.

Občani že kar nekaj let opozarjamo na prevelike hitrosti na poteh oziroma odsekih, ki prav tako sovpadajo s šolsko potjo. Žal je odziv policije preslab, saj premalokrat pridejo kontrolirati hitrosti, zato se na tem področju ni v zadnjih letih v Sori nič spremenilo.

Na zožanem delu v naselju Sora, namesto, da bi ob srečanju z drugim vozilom znižali hitrost, raje zapeljejo na pločnik in vozijo po pločniku in tako dodatno ogrožajo najranljivejše v prometu – pešce. O situaciji so bili že pred parimi leti obveščeni tako policija, kot inšpektorat občine Medvode. V naselju Sora je hitrost omejena na 40 km/h, ponekod celo 30 km/h (bodisi zaradi zožanja cestišča in nepreglednosti, bodisi zaradi cest, ki so po tablah sodeč na voljo le lokalni uporabi). Vendar pa vozniki, ki v naselje Sora prihajajo iz smeri Topola in Trnovca (in obratno), Škofje Loke in Rakovnika hitrost redko zmanjšajo.  Dodatna težava na cesti ob hišah z naslovi Sora 50a – Sora 50k in tudi okoliških hišah, kjer živi veliko družin z otroki je tudi to, da je cesta brez pločnika. Otroci ob cesti, ki nima pločnika, hodijo v šolo in iz šole, ostali stanovalci pa na sprehode. Izvoz vozil iz naselja hiš Sora 50c – Sora 50k je tvegan zaradi visokih hitrosti mimovozečih vozil, kljub temu, da je izvoz že znotraj naselja Sora, kjer je hitrost omejena na 40 km/h. Visoka hitrost vozil v tem delu naselja je za vse udeležence v prometu, še posebej za otroke, zelo nevarna.  Nevaren je tudi raven odsek mimo hiše kulinarike Jezeršek, saj daje prehitrim voznikom zaradi odprtega pogleda in ravnine lažen občutek varnosti in še bolj z veseljem zvišajo hitrosti, pri tem pa še nevarno prehitevajo. Podobna situacija je tudi na vseh ostalih odsekih, kjer predlagamo postavitev fiksnih grbin za umirjanje prometa.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo postavitev desetih fiksnih grbin po vasi Sora za umirjanje prometa. Nekaj teh fiksnih grbin bi nadomestilo trenutne štiri odstranljive grbine (okolica šole in vrtca ter stranska ulica od Čarmanov do Dolinarjev, ki jih zadnjih par let celo pozabijo namestiti – skupno torej zamenjava štirih snemljivih s fiksnimi), saj so le te postavljene zgolj od aprila do oktobra, ne pa tudi v preostalem – zimskem času, torej večji del leta, ko otroci poti uporabljajo za prihod in odhod v šolo in vrtec.

Predlagamo tudi, da se dve izmed grbin postavita na obstoječa prehoda za pešce (pri šoli in pri parku zraven kapelice).  Bistvo predloga je torej, da se postavijo hitrostne ovire, ki bodo umirile promet ob poteh, kjer hodijo otroci do šole/vrtca/igrišča. Upamo, da se bo na tak način umirila hitrost, ki jih postavljene hitrostne table niso. Prav tako upamo, da se bo tranzit kamionov (ki niti ne bi smeli voziti čez vas, a tega nihče ne kontrolira) počasi preusmeril na druge ceste in tako dodatno poskrbeli, da bodo naši otroci in tudi mi sami varno hodili po šolskih poteh, do trgovine, igrišča in na sprehode.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Z ogledom krajev predlaganih grbin in nato z najemom cestno gradbene ekipe, ki bi te grbine izdelala.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Območje vasi Sora. Priložen je dokument s slikami želenih lokacij hitrostnih grbin.

Ceste so v občinski lasti.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Predlagamo, da se zadeve zrealizirajo do začetka šolskega leta 2021/2022, če pa to ni mogoče, pa kadarkoli do 31. 12. 2022.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ne.


Vrednost projekta: 15200 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  • Datum objave 10. 09. 2021


   Čaka na izvedbo

   Projekt bo izveden v letu 2022.

  • Datum objave 16. 03. 2022


   Načrtovanje

   Pripravljamo popise in načrtujemo izvedbo projekta.

  • Datum objave 07. 07. 2022


   Se izvaja

   Po terenskih ogledih, pripravi popisov in pridobitvi ponudb smo skupaj s predlagatelji optimizirali projekt. Dela bodo izvedena do jeseni.