Ta projekt ni bil izglasovan.

Slovenska zastava ponosno v vsak dom

SAŠA MILAČ ŽURA SAŠA MILAČ ŽURA  –  06. 05. 2021  –  KS Pirniče
122.jpg
122.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Nizka narodna zavest se kaže zlasti ob državnih praznikih, ko večine hiš ne krasijo državne zastave. Vsak slovenski dom bi moral imeti slovensko zastavo in le-ta mora ob vseh državnih praznikih ponosno plapolati. 

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Letos Slovenija praznuje okroglo obletnico samostojne države!

Ob 30. obletnici osamosvojitve Slovenije moramo krepiti narodno zavest in ponos, ki nam ga Slovencem v teh težkih časih nadvse primanjkuje.

Zato predlagam nakup slovenske zastave za vsako hišo v KS.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Pridobitev naugodnejše ponudbe glede na količino in naročilo, ter razdelitev v vsak dom KS Pirniče.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

KS Pirniče

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Do praznika, 25.6.2021

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ni dodatnih virov financiranja.


Vrednost projekta: 15000 €

Projekt ni izvedljiv do dneva državnosti (25. junij 2021), ampak kasneje v letu 2021.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov