Ta projekt ni bil izglasovan.

Tabli s prikazovalnikom hitrosti ob Škofjeloški cesti

Živa Živa  –  06. 05. 2021  –  Preska
125.jpg
125.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na Škofjeloški cesti, v odseku od Lovskega doma do cvetličarne, je hitrost omejena na 30 km/h, kjub temu pa večina voznikov po tem odseku pelje prehitro.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Kot ukrep za umirjanje prometa predlagamo namestitev dveh tabel s prikazovalnikom hitrosti, v obe smeri vožnje.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Tablo se vgradi s točkovnim temeljem, elektrika se priključi na javno razsvetljavo.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

k.o. Preska 1282/5.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

/

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.


Vrednost projekta: 7000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov