Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagatelj kljub pozivu komisije predloga ni dopolnil s soglasjem lastnikov zemljišč, zato se projekt izloči iz glasovanja.


Nadstreški za smetnjake

Simon Simon  –  06. 05. 2021  –  KS Seničica – Golo Brdo
132.jpeg
132.jpeg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Nekateri smetnjaki na Golem Brdu in Seničici niso zaščiteni s strehami. Zaradi vetra, dežja in drugih vremenskih vplivov so smeti večkrat razmetane v okolici smetnjakov.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Vse smetnjake, tudi tiste, ki niso na ekoloških otokih, bi bilo potrebno zaščititi z nadstreški. Kot je razvidno iz priložene fotografije, so nekateri smetnjaki že primerno zaščiteni.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

/

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Po celotni krajevni skupnosti Golo Brdo - Seničica.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

/

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

/


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov