Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
Strokovna komisija je ocenila, da predlagana vrednost projekta ni ustrezna in da predlagani projekt presega zgornjo dovoljeno vrednost 20.000 EUR za posamičen predlog, zato je predlog izločen iz glasovanja.

Asfaltiranje parkirišča pri Domu krajanov Pirniče

Aljaž Rezar Aljaž Rezar  –  06. 05. 2021  –  KS Pirniče
136.jpg
136.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Parkirišče za Domom krajanov Pirniče že od nekdaj čaka na asfaltiranje. Vsak dan na njem parkira in ga prevozi ogromno avtomobilov. Na parkirišču je veliko lukenj, ki otežujejo vožnjo in parkiranje. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo, da se asfaltira celotno parkirišče, ne le cesta okoli stavbe. Ureditev okolice Doma bi Pirničam dala lepši videz, saj je stavba ena največjih v KS Pirniče in se vsak dan mimo in okoli nje pelje ogromno vozil. 

Z asfaltiranjem parkirišča bi se posledično uredilo tudi odvajanje meteorne vode, ki se nabira v velikih luknjah na makadamskem parkirišču. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Asfaltiranje parkirišča z obema plastema asfalta. 

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Na parceli (1974) 454/9 in 454/8. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Kadarkoli v tem časovnem obdobju. 

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Člani KUD Pirniče že zdaj skrbimo za okolico Doma in bomo tudi pri pripravi na asfaltiranje pomagali po lastnih močeh in z deli, ki jih lahko opravimo kot laiki. 
Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov