Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Občina Medvode ima že nekaj časa na predmetnem zemljišču v načrtu ureditev avtobusnega postajališča, žal pa ne more pridobiti zemljišča. Ker soglasja za poseg na zemljišče ni predložil niti predlagatelj, je projekt izločen iz glasovanja.


Ureditev varnega avtobusnega postajališča v Rakovniku (v smeri Sore)

Mateja Jelovčan Mateja Jelovčan  –  06. 05. 2021  –  KS Sora

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Rakovniku, v smeri Sore, žal ni urejenega varnega izstopa iz avtobusa na postajališče, kot je to že lepo urejeno na nasprotni strani (v smeri Medvod). Ker avtobus vsakodnevno uporablja tudi veliko šolarjev, se nam zdi pomembno, da se poskrbi za njihovo, kot tudi varnost ostalih ljudi, saj se avtobus ustavi kar na cestišču in tako potniki izstopijo direktno na cestišče.

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo odkup zemljišča, kjer bi se ustrezno uredilo postajališče avtobusa, ki bo umaknjeno s cestišča. Zraven predlagamo tudi, da se pred ovinkom (gledano iz smeri Medvod) na cestišče nariše dodaten prehod za pešce (brez grbine), da bi bili pešci/sprehajalci za motorna vozila, ki prihajajo iz Medvod, bolj vidni oziroma prej opaženi, kot za ovinkom, kjer je grbina s prehodom za pešce. Opažamo namreč, da večina sprehajalcev (tudi otrok!), prav na tem mestu prečka cesto, saj imajo boljši pregled na obe strani cestišča in ker ta pot pelje direktno do ceste, ki nato vodi do sprehajalnih poti ob travnikih.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Odkup zemljišča in nato ureditev varnega postajališča ter na cestišče narisati dodatni prehod za pešce (brez grbine).

 

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

V Rakovniku. Sliki lokacije sta v priloženem dokumentu. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Predlagamo, da se zadeve zrealizirajo do začetka šolskega leta 2021/2022, če pa to ni mogoče, pa kadarkoli do 31.12.2022.

 

 

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ne.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov