Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Strokovna komisija je ocenila, da predlagana vrednost projekta ni ustrezna in da predlagani projekt presega zgornjo dovoljeno vrednost 20.000 EUR za posamičen predlog, zato je predlog izločen iz glasovanja.


Razširitev cestnega odseka

Jožefa Bradeško Jožefa Bradeško  –  06. 05. 2021  –  KS Sora
139.jpg
139.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Cesta proti zgornjem Rakovniku je včasih zelo obremenjena, avtomobili ali tovornjaki pa se zelo težko srečujejo. Pešci in sprehajalci se težko odmaknejo na rob cestišča, ker je ozko, zato se morajo umakniti na travnik, ker je cesta preozka. Kot pešec se včasih tudi ne počutiš varno, sploh, če se kak avto pripelje bolj po sredini ali malo hitreje. Tudi avtomobili nimajo dovolj prostora na cestišču, zato se srečujejo tako, da vsaj eden od avtov zapelje čez robnik na travnik.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se cestišče razširi od ovinka navzdol na širino, da se lahko vozila normalno srečajo. Tudi pešci se bodo lahko umaknili na rob cestišča, da bodo vozila varno vozila mimo.

V prihodnosti pa si želimo, da bo ob tej cesti na tem odseku nekoč tudi pločnik za pešce.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Utrditi površino ob robu cestišča, postaviti robnike, prestaviti drog javne razsvetljave, ter položiti asfalt.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Rakovnik Parcelna številka: KO Preska 1140/5

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

/

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

/


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov