Ta projekt ni bil izglasovan.

Program: Pirniče – pozdravimo se! (v nadaljevanju PPS)

Anja Žmitek Anja Žmitek  –  07. 05. 2021  –  KS Pirniče
145.jpg
145.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V »corona« časih se žal tudi naša občina sooča s porastom števila oseb v psihosocialni stiski. Večina izmed nas se je v preteklem letu znašla pred težkimi situacijami, utrpela takšno ali drugačno škodo, morda celo izgubo. Občutki zmede, osamljenosti, napetosti in negativizma, strah pred prihodnostjo ter drugi normalni človeški odzivi, lahko sčasoma prerastejo v psihične stiske, ki poslabšujejo tudi socialne razmere ljudi. Zato je stroka globalno soglasna, da je v teh časih med-človeška pomoč nujno potrebna! Čeprav so fizični stiki omejeni, je med nami (krajani) potrebno vzdrževati vsaj čustvene socialne stike, ob tem pa razvijati lastne osebne psiho-socialne potenciale. Temu je namenjen program PPS. 

NAMEN: Projekt sledi vsem trem namenom participativnega proračuna (vir: Sotočje, marec 2021):  3.1. spodbujanje aktivne participacije in vključenosti občanov;  Celoten projekt je namenjen aktivni in pasivni participaciji čim večjega števila občanov. Ob upoštevanju določb ZVOP-2 oz. GDPR, je v Pirničah vsak krajan pomembna »številka« pri širjenju pozitivne energije.- glej sliko v priponki 

Splošno sprejemanje programa in razumevanje njegovega doprinosa je ključno za:  a)    odločitev posameznega krajana, da se v program dela na sebi vključi,  b)    širše motiviranje krajanov, da pozitivizem vpeljejo v svojo vsakodnevno rutino.

V ta namen imamo za Ambasadorje participativnega proračuna v okviru projekta PPS pripravljene predloge motivacijskih intervenc (npr. medkrajevne igre, žetoniranje, tržnica znanja, placebo vaje ipd.).

3.2. dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju V PPS krajani individualno prakticirajo in razvijajo svoje psihične – osebne potenciale, ob pomoči skupinske dinamike pa trajnostno rastejo. 

3.3. krepitev skupnosti (v pozitivnem vzdušju) Pomemben cilj projekta PPS je medsebojna, med-sosedska pomoč. Z razvojem interaktivne spletne strani / aplikacije je omogočena izmenjava izkušenj in pozitivnih praks med občani, kar je bistveno za krepitev kolektivnega duha. Tako se lahko formirajo poznanstva, ki zrastejo na zdravih (= poZITIvnih) temeljih  

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Cilj projekta je razvoj virtualnega orodja, s katerim bi si lahko naši krajani posredno in neposredno pomagali do lepšega življenja. (Kot je dne 18. 03. 2021 v intervjuju na Radiu Sora izjavil naš župan, je to glavni namen projekta Sodeluj & glasuj.) Program nudi:    - strokovno izdelan okvir in načrt razvijanja osebnosti (dela na sebi); - sistematičen način izobraževanja in vadbe;  - podporno mrežo usposobljenih ljudi, mentorstvo.  

Glavna prednost programa je, da občane spodbuja k učinkovitemu soočanju z življenjskimi situacijami (npr. zdravje, finance, stres, osamljenost, izgorelost…) in vzdrževanju dobrih medosebnih odnosov (partnerstvo, starševstvo, odnosi s sosedi, v službi…). Medvrstniško in medgeneracijsko povezovanje (npr. brezplačna izmenjava laičnih in strokovnih nasvetov, medsebojna izmenjava pomoči, podpora v ožjem in širšem okraju) pa omogočata rast skupnosti. 

Z interaktivno spletno stranjo želimo krajanom KS Pirniče zagotoviti prijetno uporabniško izkušnjo, zato je v okviru projekta predvidena razširitev funkcionalnosti (npr. izdelava spletnega izobraževalnega okolja, spletnih učilnic, spletnih forumov, spletna predavanja, ter drugi možni vtičniki za npr. registracijo profilov udeležencev, podeljevanje certifikatov za opravljen modul itd.) in implementacija vtičnikov za zagotovitev varnosti podatkov.    

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

- razvoj in postavitev interaktivne spletne strani (oz. kasneje aplikacije) - oblikovanje vsebinskega dela: diferenciacija na 3 generacije, upoštevajoč razvojne psihološke značilnosti posameznih življenjskih obdobij (mladi – odrasli –starejši) - usposabljanje prostovoljcev  - koordinacija in strokovna (psihološka, socialna) pomoč ter podpora - povezovanje z  drugimi projekti, javnimi zavodi in društvi v lokalni skupnosti - promocija in motivacija krajanov  - aktivacija uporabnikov - spremljanje, evalviranje, širjenje in nadgrajevanje programa   

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Projekt je v začetni fazi virtualen, vendar oblikovan z namenom postopnega vračanja k »normalnim« človeškim medosebnim stikom. Ob sproščanju ukrepov se lahko deli projekta izvedejo v prostorih Občine Medvode (KS Pirniče) in na območjih naše naravne kulturne dediščine. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

1.    faza: postavitev interaktivne spletne strani in oblikovanje vsebine glede na konkretne potrebe krajanov (1.7.2021 – 30.9.2021) 2.    faza: implementiranje vsebine, usposabljanje prostovoljcev in motivacija krajanov (1.10. – 31.12.2021) 3.    faza: aktivacija uporabnikov, seminarji in delavnice, spremljanje in strokovna podpora (1.1.2022 – 31.12.2022)  4.    faza: evalvacija in korekcije  5.    Morebitne kasnejše faze: širitev programa na celotno občino / razvoj aplikacije Medvode – Pozitivno mesto. (Program se v nadaljevanju lahko modificira glede na želje in pričakovanja krajanov, se razširi glede na potrebe občine itd. Po sprostitvi ukrepov zaradi epidemije so možnosti razvoja programa še toliko širše; v smislu povezave virtualnega in fizičnega mesta MPM (srečanja 1:1, pogovorne skupine, seminarji, delavnice, tabori – v Načrtu MPM).  

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Dodatni viri financiranja so še v fazi dogovarjanja. Prostovoljno delo pa je (zaenkrat) pripravljeno izvajati cca. 4-5 krajanov KS Pirniče. 


Vrednost projekta: 20000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov