Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Občine Medvode, prav tako je za njegovo izvedbo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, zato projekt ne izpolnjuje pogojev, da bi bil uvrščen na glasovanje.


Ureditev dodatnih parkirišč ob blokih na Klanski ulici 1,3,5,7,9.

Mateja Klaneček Mateja Klaneček  –  07. 05. 2021  –  KS Medvode - center

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Problem parkiranja na Klanski 1,3,5,7,9 je zelo pereč. Pogosto se parkira na zelenici ob blokih, ker je na asfaltiranem delu premalu parkirišč. Pogosto se dogaja, da imajo avtomobili, ki parkirajo na travi dvignjene brisalce. To je povsem razumljivo, ker nekdo za to zelenico skrbi in mu ni vseeno, ker se z parkiranjem na njej njegov trud uničuje. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Potrebno bi bilo urediti vsaj še 6 dodatnih parkirišč, da se potem ne bi več parkiralo na zelenici. Montaža zapornice in dogovor koliko parkirišč dejansko pripada na stanovanje za stanovalce Klanske ulice 1,3,5,7,9. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebna bi bila premišljena ureditev parkirišč in mogoče tudi montaža zapornic, da bi res parkirali samo stanovalci blokov na tem območju. 

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Projekt naj bi se izvajal na parceli 69/28. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Čimprej, najboljše do konca leta 2021.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ni dodatnih virov financiranja.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov