Ta projekt ni bil izglasovan.

Obnova igrišča na Medvoški cesti ob vrtcu (enota Medvoška)

Tina O.H. Tina O.H.  –  07. 05. 2021  –  KS Medvode - center
151.jpg
151.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Igrišče na Medvoški cesti je zelo lepo, a žal precej zastarelo. Potrebna bi bila postavitev kakšnega novega igrala, obnova obstoječih igral in bolj redno vzdrževanje. Otroci bi se tako še z večjim veseljem družili in razvijali gibalne sposobnosti na svežem zraku. Poleg otrok iz okoliških blokov igrišče uporabljajo tudi vrtčevski otroci iz enote Medvoška.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam namestitev novih igral (npr. ravnotežnih igral, plezala ipd.), košev, postavitev pitnika vode. Potrebna je obnova obstoječih igral (namestitev manjkajočih gugalnic, zamenjava talnih oblog, ureditev potk, popravilo vrat, menjava peska v peskovniku, pokrivalo za peskovnik). Želimo si tudi izboljšanja rednega vzdrževanja igrišča (pogostejša košnja trave). Smiselna je tudi ponovna postavitev hitrostnih ovir na Medvoški cesti ob igrišču in vrtcu za izboljšanje prometne varnosti.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo izvesti namestitev novih igral, obnovo obstoječih igral ter preveriti dogovorjeno vzdrževanje.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

K.o. Medvode, št. parcele 69/9, 69/28, 69/31.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Dodatnih virov financiranja ni. Starši smo pripravljeni sodelovati pri izvajanju obnove igrišča.


Vrednost projekta: 12000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov