Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev vaškega jedra ob Domu krajanov v Hrašah

Jože Janhar Jože Janhar  –  07. 05. 2021  –  KS Smlednik
156.jpg
156.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Veseli smo, da je urejeno lastništvo Doma krajanov Hraše, ki smo ga izgubili z denacionalizacijo. Dom je star 40 let in zob časa je že krepko načel in uničil stopnice ter vhodna vrata. Dom želimo obnoviti in mu dodati novo vsebino in življenje.

Tu se že od nekdaj rada sreča mladina, ustavijo se sprehajalci, pa tudi tisti, ki rešujejo žabice v Hrašah. 

Ustavijo se tudi kolesarji in marsikdaj najdejo zatočišče pred dežjem...

Ta prostor je  res primeren za oblikovanje vaškega jedra.

Zato je prav, da je varen, koristen in tudi očem prijetno urejen. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Najprej bi uredili zunanjost doma (dotrajane stopnice in podest ter vhodna vrata,  opaž pri vhodu, plakatno mesto prestaviti na kozolec ob domu)

Pri domu bi uredili kotiček (klopi, miza, pitnik, smetnjak) za krajši postanek ali pa klepet.

Pokriti prostor ob vhodu je tudi idealen za namestitev AED defibrilatorja, ki bi pokrival vzhodni del KS Smlednik.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

-  potrebno je obnoviti  stopnice in podest pri domu  (odstranitev starega in položitev novega tlaka) 

- zamenjati vhodna vrata, ki so uničena od vode še od takrat, ko je bila v prostoru zbiralnica mleka. 

- odstaniti dotrajan leseni opaž ob vhodu in nanos ometa  (da tam ne bo več možno plakatiranje)

- na prostoru ob domu popraviti dotrajano klopco ter kupiti in postaviti še en komplet klopi in mize.

-  napeljati vodo in postaviti pitnik

- obnoviti informacijsko tablo na poročelju doma

- obnoviti kozolec na levi strani doma in nanj pritrditi plakatirni pano (1,3 x 2,7m)

- za lepši videz postavilti nekaj cvetličnih korit.

- namestitev AED defibrilatorja pri vhodu 

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Dom krajanov Hraše

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

zaradi zunanjih del je predvsem potrebno, da se delo zaključi pred naslednjo zimo.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Turistično društvo Hraše bo organiziralo delovne akcije za odstranitev  starega tlaka, opaža, vrat ter za postavitev klopi, miz, cvetličnih korit in vsa ostala dela, ki bodo v naši moči.


Vrednost projekta: 12000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov