Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagana vrednost projekta presega zgornjo dovoljeno vrednost 20.000 EUR za posamičen predlog, prav tako predlagatelj ni posredoval soglasij lastnikov zemljišč, na katere bi se postavili drogovi javne razsvetljave, zato je predlog izločen iz glasovanja. Predlog, ki se nanaša na postavitev hitrostne ovire pa je zajet znotraj predloga "Umiritev pometa v Sori" (zap. št. 120).


Javna razsvetljava in hitrostne ovire od Prima filtrov proti Trnovcu

Katja Vehar Katja Vehar  –  07. 04. 2021  –  KS Sora

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ker je ta cestni odsek zelo nevaren. Da bo nevarna pot v šolo postala varna pot v šolo!

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam hitrostno oviro in javno razsvetljavo.

Umiril se bo promet in pešci bodo bolj vidni.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Sora 

Od Prima filtrov do novih hiš v smeri Trnovca

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Čimprej

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov