Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Strokovna komisija je ocenila, da predlagana vrednost projekta ni ustrezna in da predlagani projekt presega zgornjo dovoljeno vrednost 20.000 EUR za posamičen predlog, prav tako je za vse posege potrebno predhodno pridobiti soglasje DRSV in Zavoda RS za varstvo narave, zato je predlog izločen iz glasovanja.


Vodni športi na Zbiljskem jezeru

Zdenka Bokal Zdenka Bokal  –  07. 05. 2021  –  KS Medvode - center

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Moje ime je Srečko Prijatelj in stanujem v naselju Zbiljski gaj. Pri preselitvi v Medvode sem opazil, da ni urejene poti do jezera in s tem tudi ni mogoča uporaba jezera za vodne športe (veslanje...). Obračam se na vas z idejo o ureditvi poti do Zbiljskega jezera in postavitvi plavajočega pomola ter utrditvijo obale za uporabnike kanujev

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Bistvo predloga je:

- nasutje poti v dolžini 60m in širini 1m,

- v zalivčku utrditev obale (približno 1,5),

- postavitev 4-5m dolgega mostička (širina 1,5m) do plavajočega pomola

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

- izbor izvajalca za hidro-gradbena dela,

 

 

 

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Parc. št. 333/1 k.o.1973 Savske elektrarne

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

1.7.2021 - 31.10.2021

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov