Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev poti in okolice križa pri krožišču

Matej Kalan Matej Kalan  –  07. 05. 2021  –  KS Zbilje
161.jpg
161.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Križ pri krožišču (nasproti Spar trgovine) je bil pred dvema letoma popolnoma obnovljen in bi se spodobilo, da bi bila urejena tudi njegova okolica ter pot, kateri sta sedaj polni "plevela". 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Tlakovanje poti in okolice križa pri krožišču, ter postavitev podstavka za sveče in rože pred križem.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Tlakovanje poti in okolice, ter postavitev podstavka za sveče in rože.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Izvajal bi se na parceli 411/3, ki je v lasti Občine Medvode.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Do konca leta 2021.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.


Vrednost projekta: 4000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov