Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projekt "Ureditev vaškega trga - središča za vse generacije" je bil v soglasju s predlagateljem združen z drugimi podobnimi projekti v nov projekt: "Zbiljski gaj / Vaški trg – središče za vse generacije". Iz tega razloga ta projekt ni uvrščen na glasovanje.


Ureditev vaškega trga – središča za vse generacije

Zoran Ristić Zoran Ristić  –  07. 05. 2021  –  KS Medvode - center

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V naselju Zbiljski gaj, po skoraj 20 letih, še vedno čakamo na ureditev vaškega trga, ki je predviden v središču naše četrti. Tema oziroma težava, ki jo projekt naslavlja, je ureditev zapuščenega in zaraščenega zemljišča v uporaben in prijazen prostor, ki bi predstavljal središče druženja vseh generacij tukajšnjih prebivalcev in stanovalcev Doma starejših občanov Medvode. Po projektu ima naselje projektirano površino za vaški trg in otroško igrišče, česar pa investitorja nista uspela dokončati. Predlog je skladen z veljavnimi občinskimi akti in je namenjen splošni javni uporabi. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo, da se zemljišče, ki je bilo primarno že namenjeno za vaški trg, končno uredi v funkcionalen prostor, ki bo služil svojemu namenu in bo na voljo vsem, ki tukaj prebivamo in morebitnim obiskovalcem.

Predlagamo, da se na omenjeni parceli, veliki okoli 600 m2, ki na svoje bistvo čaka že dvajset let, uredi naslednje:

 1. Prostor z otroškimi igrali (hišica s toboganom, dvojna gugalnica, konjiček) in osnovnimi napravami za ulično vadbo (bradlja, raznovrstni višinski drogovi, drog s krogi, drog za ravnotežje). 
 2. Prostor za šport in rekreacijo (klop za trebušnjake, vadbena naprava metuljček, orbitrek, kolo).
 3. Mesto za počitek (knjigobežnica, klopi z mizo, klopice)

Orientacijski finančni načrt po priloženem ceniku.

 • Zemaljska dela:          1.550,00 €
 • Postavitev naprav:    15.300,00 €
 • Komunalne storitve:   2.600,00 €

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Za projekt, ki bi se izvedel neposredno na občinski parceli, ki je že namenjen za vaški trg, bi bilo potrebno sledeče:

 • izbrati izvajalca, ki bi idejo smotrno izrisal in v prostor ustrezno umestil.
 • izbrati izvajalca, ki bi parcelo ustrezno pripravil za montažo naprav.
 • izbrati proizvajalca in montera naprav.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Naselje Zbiljski gaj, par.št. 308/96 k.o.1973 Medvode.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Predlagamo, da se projekt izvede čimprej, oziroma do predvidenega roka 31.12.2022.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Krajevna skupnost Medvode center ima v svojem proračunu za 2021 planiranih 5.000,00 € za sofinanciranje otroškega igrišča.

V teku je pogovor glede sofinanciranja fitnesa na prostem.

Prav tako smo pripravljeni brezplačno ponuditi svoje znanje pri organizaciji in izbiri izvajalca, vodenje in nadzor nad izvedbo projekta.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  Nima definiranih mejnikov