Ta projekt ni bil izglasovan.

Betonska miza za namizni tenis oz. pingpong

Maja K. Maja K.  –  07. 05. 2021  –  KS Medvode - center
171.jpg
171.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Šport in druženje brezdvomno vplivata na dobro počutje ljudi. Menim, da moramo kot skupnost stremeti k temu, da ustvarjamo čim več priložnosti za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa. V zadnjih letih se je v Medvodah sicer pojavilo kar nekaj novih kotičkov za rekreacijo (npr. fitnesi na prostem, pump track ...), a le malo je takih, ki bi bili primerni za vse generacije in bi ob tem še spodbujali k druženju. Pingpong oziroma namizni tenis je družaben šport, ki ga poznajo vse generacije in je za skoraj vse tudi primeren. V tujini so prakse postavljanja tovrstnih betonskih miz zelo pogoste in tudi dobro sprejete. 

 

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev betonske mize za namizni tenis in posledično širitev oziroma ponovna obuditev prostorov, kjer bi občani lahko aktivno preživljali svoj prosti čas. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Pridobitev soglasja lastnikov zemljišč, izbira točne lokacije, povpraševanje in izbira najboljšega ponudnika za betonsko mizo, postavitev. 

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Igrišče ob hidroelektrarni je bilo včasih (sploh s strani otrok) precej obiskano, danes pa le malodko ve, da sploh obstaja. Sem mnenja, da moramo več skrbi nameniti negovanju različnih delov našega mesta in ustvajati kotičke, kjer občani tudi prek druženja lahko skrbimo za svoje zdravje. 

Soglasja niso pridobljena. Opcijske parcele: 289/26; 290/73; 290/71

Alternativa: igrišče OŠ Medvode: 315/10

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Kadarkoli oziroma čim prej. 

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Dodatni viri financiranja projekta niso pridobljeni. Prostovoljna pomoč: po potrebi, da. Vrednost projekta: 3500 €Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov