Ta projekt ni bil izglasovan.

Nova preplastitev ceste Studenčice - Tehovec

Fizično oddan predlog Fizično oddan predlog  –  10. 05. 2021  –  Polhograjci 1
175.jpg
175.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ker je cesta pomembna tako za prebivalce vasi Tehovec, dnevne migrante, športne prireditve, ob koncih tedna za prebivalce občine Medvode in okolice, ter ne nazadnje tudi kot obvoznica v primeru obnove ceste v Ločnici ali naravnih nesrečah, vidimo to investicijo kot izredno pomembno. S to investicijo tako vsaj minimalno vzdržujemo ter preprečujemo nadaljnjo propadanje pomembne infrastrukture, skrbimo za varnost na cesti in kažemo odnos do krajanov vseh Medvod.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se cesta Studenčice-Tehovec (med ˝Srovim robom˝ in peskokop) obnovi. Ker je bil ob izgradnji ceste (leta 2000) premalo nasut tampon, se je cesta posedla in razpokala. Zato je tampon potrebno zamenjati in ponovno preplastiti odsek. Ker se v preteklih 20 letih ni vlagalo v to cesto, bomo s tem preprečili pospešeno propadanje ceste. Z obnovitvijo ceste poskrbimo tudi za varnost vseh uporabnikov (poleti še posebej kolesarjev in rolkarjev) pozimi pa zaradi nezmožnosti pluženja ostalemu prometu.

Torej s to investicijo poskrbimo za varnost uporabnikov in preprečimo še večjo škodo, že nastaja na cestišču.  

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izvedba projekta temelji na nezahtevnih delovnih sklopih (DS), zaradi nezahtevne konfiguracije terena  

DS1: odstranitev degradiranega asfalta,  

DS2: izkop zemljine na površini celotnega degradiranega asfalta in v dolžini ugreznine utrditev terena s skalami,  

DS3: dovoz ustreznega gramoza in valjanje le-tega,  

DS4: novo asfaltiranje predlagane površine.

Problem odvodnjavanja , mislim da ni prisoten, ali pa bi bil strošek ureditve minimalen.  

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Odsek se nahaja na cesti LC 251101, Preska –Tehovec- Suše, med ˝Srovim robom˝ in peskokop (koordinate GKY451645 in GKX108521). Slika je priložena.

Potrebno je obnoviti cesto v dolžini 50 m in širini 1,5 m. Lastnik ceste je občina Medvode.  

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Projekt se lahko izvaja takoj po odobritvi sredstev iz parcitipativnega proračuna občine MEDVODE oz. po dokončni odobritvi predlogov.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Vaška skupnost Tehovec je v času svojega obstoja vedno preusmerila sredstva iz »redne dejavnosti« v komunalno infrastrukturo. To je pripravljena narediti tudi tokrat. V primeru potrditve predlogo, so krajani pripravljeni pomagati po svojih močeh, kot so to delali ob sami izgradnji ceste pred 20 leti.

Predlagatelj: Rok Tehovnik


Vrednost projekta: 7200 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov