Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
Občina Medvode še nima uvedenega lastnega sistema radarjev in meritev hitrosti. Nakup programske opreme in radarja presega zgornjo dopustno mejo 20.000 EUR. Iz tega razloga se projekt izloči iz glasovanja. Predlog, ki se nanaša na postavitev hitrostne ovire pa je zajet znotraj predloga "Umiritev pometa v Sori" (zap. št. 120).

Hitrostne ovire

Jerneja Podviz Jerneja Podviz  –  07. 04. 2021  –  KS Sora

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ta predlog zato, ker je vas Sora postala dirkališče. In to naj bo cesta proti Katarini, ali cesta skozi vas v Škofjo Loko, ali pa obe cesti med hišami, ki povezujejo vas. In ker vem, da hitri vozniki motijo že skoraj vse vaščane, ne samo mene.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se po vasi- vsaj na začetku vasi, iz vseh strani ( pri župnišču, pred Primo filtri- že v dolini, kjer ni ne javne razvetljave, hitrost pa obupno hitra, mimo šole- samo "poletne" hitrostne ovire niso dovolj, šola je 10 mesecev, med HKJ in hišo Sora 38, in vsaj 1x na obeh cestah čez vas).

Sedeva moj predlog, bi lahko temeljiv prav na lokacijo kjer sama stanujem, ampak je problem povsod.

In kot je že v 1 predlogu za Soro razvidno, nisem jaz samo tega mnenja.

Bistvo mojega predloga je, da se umiri promet.

Če se da, postavimo vsaj 4 škatle za radar, pa se radar malo menja po Občini.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Mal odrezat asfalt pa postavit hitrostne ovire. Ampak povsod drugje se to da, v Sori pa ne. Čeprav je bilo obljubljeno, da bo to narejeno ko se bo delala kanalizacija. Od obljub pa ni nič!!!

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Po celi vasi Sora.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Čimprej!!!

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.




Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov