Ta projekt ni bil izglasovan.

Hitrostne ovire Seničica

Majaklr Majaklr  –  09. 04. 2021  –  KS Seničica – Golo Brdo

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na Seničici je pravo dirkališče, kar tudi potrjuje poročilo prikazovalnika hitrosti. Na kratkem odseku od hišne št. Seničica 9D do Seničica 17 je trenutno 14 otrok do starosti 7 let, do konca leta pa bo številka zrasla na 16 otrok, pa sigurno bo v kratkem še kakšen. Vozniki so arogantni in tudi če hodimo ali kolesarimo z otroci ob cesti mimo divjajo tudi 60 km/h ali več po ozki nepregledni cesti in pogosto niti ne vzamejo dovolj razdalje, da te obvozijo. Cesta je zelo ozka zato je vožnja že 50km/h na tej cesti sila nevarna. Najhitrejša in najcenejša rešitev so hitrostne ovire. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Z asfaltnimi hitrostnimi ovirami se bo omejila hitrost na tem odseku od hišne številke 9D pa do 17 (razcep za Golo Brdo in Žlebe) na 40 km/h. Tako bo zagotovljena višja varnost v prometu za pešce in kolesarje. Na razcepu Golo Brdo - Žlebe pa predlagam dvignjeno križišče na katerem je prehod za pešce, saj večkrat dnevno prečkamo to križišče ki pa je tudi zelo nevarno in nepregledno in smo že večkrat morali odskočiti, da nas ni kakšen avto zbil, ki je pripeljal iz smeri Golo Brdo. Ta cestni odsek je ključen, da se reši saj je z ureditvijo Bonovca sedaj še več sprehajalcev na tem cestnem odseku. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Asfaltiranje hitrostnih ovir na obstoječo cesto: cca 2 hitrostni oviri in eno dvignjeno križišče.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Izvajalo bi se od hišne številke Seničica 9D pa do razcepa za Golo Brdo - Žlebe. Cesta je v lasti občine, smo pa vsi udeleženi v tem cestnem obsegu že vsaj 3 krat oddali podpisana soglasja na občino, da soglašamo s hitrostnimi ovirami.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Čim prej.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.


Vrednost projekta: 18000 €

Iz projekta se v dogovoru s predlagateljico izloči prehod za pešce.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov