Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagatelj kljub pozivu komisije predloga ni dopolnil s soglasjem lastnikov zemljišč, zato je sam odstopil od projekta.


Vsaj 2 dodatna ekološka otoka

Andrej Andrej  –  10. 04. 2021  –  KS Seničica – Golo Brdo
31.jpg
31.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ker je v KS Seničica - Golo Brdo samo 1 urejen Eko otok, in sicer na Golo Brdo - Hrib, kar pa je za vse večje število prebivalcev Golega Brda že zdavnaj premalo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam ureditev enega Eko otoka na Seničici in enega na Golem Brdu - Dolina. S tem bi močno razbremenili Eko otok na Golo Brdo - Hrib.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno je izdelati temeljno ploščo in nadstrešek.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Enega bi lahko uredili poleg kontejnerja KS Seničica - Golo Brdo (je že nekaj zabojnikov), drugega pa nekje pri razcepu za Slavkov dom.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Čim prej.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ne vem če KS sploh še funkcionira, saj ni nobenega glasu od njih.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov