Ta projekt ni bil izglasovan.

Sajenje in vzdrževanje velikih dreves v urbanem okolju

Nina Šetina Nina Šetina  –  10. 04. 2021  –  KS Medvode - center

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ljudje smo povezani z naravo, zato se v mestih ali vaseh sadi drevesa, drevorede in grme. Za kakovostno in prijetno bivanje so v veliki meri zaslužna ravno drevesa. Imajo pomembne ekološke funkcije, saj ustvarjajo senco, zmanjšujejo temperaturo zraka in hitrost vetra, povečujejo relativno zračno vlažnost, filtrirajo prah, blažijo hrup, zadržujejo padavinsko vodo, absorbirajo onesnaževalce iz zraka. Ta predlog tudi naslavlja k dvigu zavesti ljudi v smeri cenjenja funkcije dreves po zgledu kot so to dobro znali in cenili naši predniki. Verjamem, da kot družba zmoremo soustvarjati zeleno okolje.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam stalno aktivnost sajenja novih velikih avtohtonih slovenskih vrst dreves na občinskih zemljiščih in hkrati stalno strokovno skrb oz. vzdrževanje dreves na teh zemljiščih. Cilj je, da gre za kakovostna in dobro oskrbovana drevesa. Bistvo predloga je odlično upravljanje z drevesi na občinskih zemljiščih v smeri večje izkoriščenosti pozitivnih vplivov, ki jih imajo drevesa na ljudi, zrak in prostor ter gre v smeri trajnostnega razvoja večje posajenosti in aktivnosti izboljšav kvalitete bivanja, kvalitete rekreacije in doprinosa k razvoju ekološkega turizma. Predlog se nanaša na fazo 1, ki je opredeljena z vrednostjo projekta. Nadaljnje faze se sprejemajo glede na plan dodeljenih sredstev.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

1. Na osnovi lastništva občinskih zemljišč se s strani najetega strokovnjaka naredi načrt in izpelje zasaditev novih dreves v fazi 1.

1.A Organizacija akcije sajenje dreves kjer lahko sodelujejo občani.

Vizija: Sajenje starih avtohtonih slovenskih vrst, ki so primerne legi in prostoru.

2. Najem strokovne osebe za redno strokovno vzdrževanje obstoječih velikih dreves na občinskih zemljiščih v fazi 1.

Vizija: Strokovna skrb za vzdrževanje (pravilni rez) in odstranitev nezdravih dreves.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

KS MEDVODE - CENTER, na vseh zemljiščih v občinski lasti po načrtu strokovne osebe

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Med 1.7. in 1.9. 2021

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ni dodatnih virov financiranja. V sklopu tega projekta se lahko organizira (kot poteka čistilna akcija) prostovoljna akcija sajenja dreves s strani prebivalcev občine, v tem primeru občina financira sadike in predloži načrt sajenja.


Vrednost projekta: 20000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
 • Bor Mlekuž Bogunič

  Kaj pa razčlenitev kam bi bil namenjen denar? Ideja se mi zdi super, vendar 20 000 € je precej denarja brez osnovne razčlenitve

  1  | 
  1
  0
  Ni odgovorov
Nima definiranih mejnikov