Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagana vrednost projekta presega zgornjo dovoljeno vrednost 20.000 EUR za posamičen predlog, prav tako predlagatelj ni posredoval soglasij lastnikov zemljišč, ki so potrebna za izvedbo projekta, zato je predlog izločen iz glasovanja.


Izredno nevarna cesta

MojcaE MojcaE  –  13. 04. 2021  –  KS Pirniče

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

 1. Ker je esta ZELO nevarna
 2. je ozka, kjer je broblem že če se srečata dva avtomobila, kaj šele avtobus ali gradbeni izvajalci s svojimi tovornjaki
 3. cesta nima pločnika, kamor bi se pečec lahko umaknil (OTROCI!!)
 4. cesta je zaradi svoje lege in drevja zelo temna

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

 • BISTVO PREDLOGA JE VARNOST OBČANOV
 • če je možno, bi se tu moral postaviti pločnik
 • NUJNO pogosti ležeči policaji čez celo cesto in to "fiksni",ne taki, da se jih da odstranit, kot se je to na tej konkretni cesti že zgodilo
 • postavitev javne razsvetljave

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 • če je možno, bi se tu moral postaviti pločnik
 • NUJNO pogosti ležeči policaji čez celo cesto in to "fiksni",ne taki, da se jih da odstranit, kot se je to na tej konkretni cesti že zgodilo
 • postavitev javne razsvetljave

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Gre za cesto oz. povezovalno pot od kmetije Štefanec, mimo odcepa za vrtnariji Bilban in Rozman, ter naprej proti križišču pri Lipi.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

ČIMPREJE

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
  Nima definiranih mejnikov