Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagana vrednost projekta presega zgornjo dovoljeno vrednost 20.000 EUR za posamičen predlog, prav tako predlagatelj ni posredoval soglasij lastnikov zemljišč, ki so potrebna za izvedbo projekta, zato je predlog izločen iz glasovanja.


Ureditev in osvetlitev nevarne ulice od kmetije Štefanec do križišča pri Lipi

Polona Pucihar Polona Pucihar  –  13. 04. 2021  –  KS Pirniče

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zato, ker je cesta v slabem stanju, je neosvetljena, brez pločnika in nima označenih dovolj tabel za omejitev hitrosti. Po tej cesti se zaradi zapore prometa mimo gasilskega doma in cerkve v Spodnjih Pirničah vozi neprimerno več avtomobilov, hitrosti pa močno presegajo omejitve. Ker nas po tej cesti hodi tudi veliko pešcev, je za nas postala izredno nevarna.

Na cesti ni luči! Ker je na večjem delu ceste z ene ali obeh strani precej dreves, je ta del izredno teman in predstavlja še dodatno nevarnost za prometno nesrečo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev luči javne razsvetljave. Predlagam postavitev dodatnih tabel o omejitvi hitrosti - na tem delu ne bi bilo popolnoma nič narobe, če bi se hitrost po celotni povezovalni cesti omejila na 30 km/h, vendar bi morale stati po vsakem križišču. Dodatno predlagam uvedbo fiksnih cestnih ovir, če se hitrost ne more omejiti na 30 km/h. Vendar pa so dodatne table nujno potrebne, saj jih sploh ni na vseh križiščih! ČE je kjerkoli na tej trasi možno postaviti pločnik, bi bilo ravno tako nujno, vendar se zavedam problema z odkupi zemljišč.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Mislim, da ste vi na področju večji strokovnjaki kot jaz.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

SPodnje Pirniče med kmetijo Štefanec in križiščem pri Lipi. TA del je razdeljen na 3 odseke, od katerih bi bilo nujno potrebno urediti najmanj dva: 1. križišče pri kmetiji Štefanec do križišča na odcepu za vrtnariji Bilban in Rozman, ter nadaljevanje te ceste do naslednjega križišča (rpri visokih smrekah). ZAdnji odcep proti križišči pri Lipi je že širši in odprt, ker na tem delu ni več visokih dreves. Spodaj je na zemljevidu označena ulica. Gre za območje med avtobusnoima postajama LPP 815021 in 815141.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Čim prej.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

ne


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov