Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Strokovna komisija je ocenila, da predlagana vrednost projekta ni ustrezna in da predlagani projekt presega zgornjo dovoljeno vrednost 20.000 EUR za posamični predlog, prav tako bi pred izvedbo projekta bilo potrebno pridobiti mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, zato je predlog izločen iz glasovanja.


Sprehajalna pot ob Savi, meditativna pot z energijskimi točkami..

Vesna Bernik Vesna Bernik  –  14. 04. 2021  –  KS Pirniče
40.jpg
40.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pot je zarascena,zato bi bila potrebna ureditev poti ob Savi od Sp. Pirnic pa do mosta na Verju. 

Potrebna bi bila ureditev okolice, da bi bil mozen sprehod, predvsem del od Sp. Pirnic pa do tam, kjer so se vcasih pasle koze. Tudi ostali del poti je premalo ociscen in prehoden. Pridobili bi mozen ogled brezin ob vodi z enrgijskimi tockami, kot del naravnega parka ob Savi....

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Vzpostavitev relaksacijske poti ob vodi z tockami za napajanje in meditacijo. Predlagamo vzpostavitev naravnega parka ob Savi. 

Potrebno bi bilo vzpostaviti, enrgiske tocke, morda klopce ali razgledne tocke. Morda ureditev brezine ali vzpostavitev se kaksnih ostalih poucnih tabel....

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo izmerit bioenrgetske tocke in vzpostavit table, predvsem pa urediti pot, da bo prehodna... Na posameznih mestih, bi bilo potrebno oznacit drevesa, nekje urediti brezine, marsikje pa samo narediti dovolj siroko pot.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Od Sponjih Pirnic pa do Verja... Ker so parcele dobrega javnega v zelo majhnem obsegu, vse ostalo pa je v lasti drzave, torej v drzavni lasti, niso dovoljeni vecji posegi v okolico. V koliokr gre samo za izmero in postavitev klopc ter oznacitev posameznih tock, bi naceloma slo. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

V predvidenem casovnem obdobju.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ni dodatnih virov financiranja.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov