Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projekt se izloči iz glasovanja, saj je projekt "Nadomestna gradnja OŠ Preska" v sklopu katerega se bo reševala tudi zunanja podoba šole (v kolikor bo izbrana varianata rekonstrukcija obstoječe šole) že uvrščen v NRP Občine Medvode.


Ureditev fasade na OŠ Preska

Jure Galičič Jure Galičič  –  14. 04. 2021  –  Preska
41.jpg
41.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Krajani Preske se zavedamo, da je v pripravi izgradnja nove osnovne šole v Preski. Po vsej verjetnosti pa do nove šole ne bo prišlo prej kot v treh do štirih letih, kar pomeni, da bodo otroci še kar nekaj časa obiskovali šolo na zdajšnji lokaciji. In na račun varčevanja denarja za gradnjo nove šole, se v izgled in samo okolico obstoječe skorajda nič ne investira. Posledica tega je, da ima osrednji šolski objekt zared grdo in nevzdrževano pročelje (sivo in močno umazano), na nekaj mestih tudi že odstopa omet. Zato predlagam, da se del denarja, ki je predviden v participativnem proračunu za Presko, nameni sanaciji ometa in novi barvi na osrednjem objektu OŠ Preska. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Sanacijo ometa in barvanje fasade na osrednjem objektu OŠ Preska.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Predvidevam, da bi bilo treba postaviti gradbeni oder, saniratri omet na nekaj mestih in na koncu premazati z novo barvo.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Preška cesta 22

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Med poletnimi počitnicami 2021

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Morda bi kot delni podpornik projekta lahko pristopila tovarna barv Helios.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov