Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Enak predlog je vključen tudi v projekt "Info -tur. tabla PRESKA, klopce in koši za smeti v Bonovcu, zamenjava tabel". V soglasju s predlagateljem se ta predlog zato izloči iz glasovanja.


Zamenjava tabel za označitev ulic v Preski

Jure Galičič Jure Galičič  –  14. 04. 2021  –  Preska
42.jpg
42.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Večina zelenih tabel, ki v Preski označujejo začetek posamezne ulice, je očitno preživela vsaj dve vojni, saj so v zares slabem stanju. Predlagam zamenjavo tabel in aktualizacijo mikro lokacij njihove postavitve - table so namreč postavljene tako, da jih posameznik vidi šele po tem, ko zapelje v ulico in ne da bi bile nameščene tako, da bi to videl že prej.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Zamenjavo tabel, ki označujejo ulice in osvežitev mikro lokacij postavitve.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Po zgledu drugih delov občine Medvode, kjer so za označitev ulic že uporabljene nove bele, podolgovate table, se naj tudi v Preski zamenja obstoječe zelene.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Preska

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Do konca leta 2021

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

/


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov