Ta projekt ni bil izglasovan.

Postavitev otroških gozdnih hišk in motoričnega parka

Nika Erjavec Nika Erjavec  –  16. 04. 2021  –  Preska
44.jpg
44.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Da bi spodbudili otroke k hoji in rekreaciji, bi ob gozdu postavili nekaj drvesnih ali samostoječih hišk (izgled opazovalnice) in igral za motoriko.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev nekaj lesenih hišk za otroško igro in poligon motoričnih sposobnosti.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Po naročilu bi izdelali hiške in poligon, postavilo pa bi jih za to usposobljeno podjetje.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Igrala bi postavili ob gozd pod Čerenom na občinskem zemljišču. Poleg hiške od tabornikov.

Katastrska občina 1976 PRESKA, parcela 333/1.

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

/

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Ne.

 


Vrednost projekta: 10000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov