Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagatelj ni podal ocene vrednosti projekta, strokovna komisija pa je ocenila, da predlagani projekt presega zgornjo dovoljeno vrednost 20.000 EUR za posamičen predlog, zato je predlog izločen iz glasovanja. Prav tako predlagatelj ni posredoval soglasij lastnikov zemljišč, saj bi del poti potekal po zemljiščih, ki so v zasebni lasti. Projekt ni umeščen v eno, ampak v dve območji (KS Pirniče in KS Smlednik).


Pohodna pot od sotočja do vrha Brezovca z razglednim stolpom

Aleš Erjavec Aleš Erjavec  –  18. 04. 2021  –  KS Pirniče
47.jpg
47.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ko bo narejena nova brv na sotočju, bo to čudovito izhodišče iz centra Medvod in iz Verja za pohodno pot na Brezovec (464 m ), ki je dolga dobrih 5 km v eno smer in poteka en del ob jezeru ter se po uhojeni poti nadaljuje skozi gozd do vrha. Poti bi se lahko priključili krajani Zbilj, če bi bil možen prehod čez elektrarno, tako kot bodo naredili kolesarsko pot čez HE Ožbolt - primer dobre prakse. Na vrh vodijo poti tudi iz Smlednika, golf igrišča, Zavrha in Pirnič.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Na vrhu Brezovca bi postavili lesen razgledni stolp oz. kratko pot med krošnjami kot na Rogli. S tem bi se odprl čudovit razgled po naši celi občini in še mnogo širše. Dobrodošle bi bile tudi klopce ob poti in na cilju.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Zaradi boljše orientacije bi bilo pot dobro markirati. Klopi bi bile lahko čisto preproste iz tam ležečega lesa, stolp pa na način kot so narejene lovske opazovalnice, če bi primanjkovalo sredstev oz. bi se projekt izvedel postopoma, nekaj letos, nekaj drugo leto,...Lahko pa bi na vrhu posekali nekaj dreves in s tem pridobili razgled.

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Projekt bi se izvajal po prej omenjeni poti in na vrhu Brezovca.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

V predvidenem časovnem obdobju.

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Lahko poskrbimo za markacije. Pot, ki se najbolj približa jezeru pa sva že v času prve korone očistila vej in grmičevja.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov