Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagana vrednost projekta presega zgornjo dovoljeno vrednost 20.000 EUR za posamičen predlog, zato je predlog izločen iz glasovanja. Prav tako je projekt ureditev cest v Zbiljskem gaju že vključen v NRP Občine Medvode in bo že izveden v letošnjem letu. Ureditev parka je vključena v projekt "Zbiljski gaj / Vaški trg – središče za vse generacije".


ZBILJSKI GAJ - UREDITEV CESTE IN PARKA

Mojca Mojca  –  19. 04. 2021  –  KS Medvode - center

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

ZBILJSKI GAJ - nujno potrebna UREDITEV CESTE v celotnem naselju. Težavo predstavljajo kanali, ki po 20cm ležijo nad nivojem obstoječe ceste in vzporedno luknje, ki nastajajo vmes, kar na dnevnem nivoju uničuje avtomobile, zaradi izogibanja kanalom taka cesta predstavlja nevarno vožnjo in onemogoča pluženje ceste v zimskem času.

ZBILJSKI GAJ - UREDITEV PARKA NA ZELENICI PRED ZBILJSKO CESTO 83a. V naselju je veliko starostnikov, ki ob sprehodu nujno potrebujejo klopce za počitek ter otrok, ki bi se na zelenici razveselili igral. Hkrati bi bila za vse ostale dobrodošla vadbena klopica za trebušnjake in podobne športne naprave. Torej več starostnih skupin, ki bi jim z ureditvijo zelenice v športno aktivni park omogočili/polepšali bivanje v naselju. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Opisano zgoraj

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Opisano zgoraj

Naselje izvajanja projekta. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Navedite parcelne številke. Če gre za parcele v zasebni lasti, priložite soglasje lastnika.

Ureditev ceste v celotnem naselju ZBILJSKI GAJ.

UREDITEV PARKA NA ZELENICI ob naslovu Zbiljska cesta 83a - travnik oz ta parcela je občinska

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? Navedite v primeru, da je iz objektivnih razlogov ta podatek pomemben, sicer se bo projekt izvedel enkrat v časovnem obdobju med MANJKA DATUM in MANJKA DATUM.

Ureditev obojega NUJNO POTREBNO v najkrajšem možnem času

Ali ste pridobili tudi dodatne vire financiranja projekta (npr. krajevna ali vaška skupnost, sponzorstva, ipd.), od koga in koliko? V primeru, da predlagatelj pridobi zunanje vire financiranja, skupna vrednost projekta lahko presega finančne omejitve. Prosimo, da v prilogo priložite izjave sofinancerjev. Opišite tudi morebitna dela, ki ste jih vi ali kdo drug v sklopu tega projekta pripravljeni izvesti brezplačno.

Opisano zgoraj


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov